Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths

Walka z wirusem HIV

Szacuje się, że pod koniec 2011 r. w regionie europejskim żyło około 2,3 mln ludzi z wirusem HIV. Jak można pomóc w walce z wirusem?

HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) atakuje system immunologiczny człowieka, upośledzając zdolność organizmu do zwalczania wirusów, bakterii i grzybów, powodujących choroby. Jeżeli infekcja nie zostanie wykryta a zaatakowana osoba poddana leczeniu, system immunologiczny stopniowo słabnie i rozwija się AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) – przewlekły stan stanowiący zagrożenie dla życia. Wirus HIV może być przenoszony przez kontakty seksualne, przez krew , lub z matki na dziecko. 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

Każdego roku 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS gromadzi pod wspólnym sztandarem osoby z całego świata pragnące szerzyć informacje na temat HIV/AIDS i wykazać międzynarodową solidarność w obliczu tej pandemii. Obchody stwarzają możliwość rozpowszechniania informacji na temat zapobiegania HIV/AIDS, leczenia ich oraz opieki nad chorymi. W latach 2011-2015 Światowy Dzień Walki z AIDS odbywał się będzie pod hasłem „Całkowita eliminacja HIV: zero nowych infekcji. zero dyskryminacji. Zero śmierci przez AIDS”.

Realizację haseł Światowego Dnia Walki z AIDS można jednak wspierać przez cały rok.  Wystarczy gromadzić fakty o HIV i wykorzystywać tę wiedzę, by chronić siebie i innych. Na stronie worldaidsday.org znajdziesz wiele pomysłów na to, jak postępować w sposób świadomy.

 

Finansowanie twojego projektu

Fundacja MTV Staying Alive wspiera projekty realizowane przez młodych ludzi, które służą zwalczaniu HIV w społecznościach lokalnych w najbardziej innowacyjny sposób.

Nowe zaproszenie do składania wniosków ma zostać ogłoszone w połowie 2014 r.

 

Doinformuj się

Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA) oferuje swoim członkom darmowy, miesięczny kurs w zakresie zarządzania projektami, promowania odpowiednich strategii, opracowywania projektów grantów i gromadzenia środków oraz przygotowania do międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS.

Organizowany jest zwykle jeden kurs na miesiąc. Jego uczestnicy (w liczbie 20-25) wybierani się na podstawie doświadczenia w sprawach HIV/AIDS, zaangażowania na rzecz przekazania uzyskanych umiejętności lokalnym współpracownikom, lokalizacji geograficznej i płci. W procesie wyboru uczestników pierwszeństwo mają osoby żyjące z HIV lub należące do grup zmarginalizowanych. Jeśli interesuje cię jeden z tych kursów, sprawdź dostępne terminy w harmonogramie kursów internetowych.