Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© European Union

Vyberte si svoju úlohu v modelovej Európskej únii

Chcete si vyskúšať úlohu poslanca Európskeho parlamentu, ministra v Rade EÚ, novinára, lobistu alebo tlmočníka? Zapojte sa do simulovaného procesu schvaľovania nových právnych predpisov v Európskej únii.

Modelová Európska únia (MEU) je simulácia rozhodovania EÚ a prijímania politík, ktorá sa uskutočňuje každý rok v Štrasburgu.

Účastníci kopírujú prácu európskych inštitúcií v Európskom parlamente a diskutujú o dvoch skutočných legislatívnych návrhoch, ktoré vypracovala Európska komisia a o ktorých prebieha náročná diskusia legislatívnych orgánov. Zatiaľ čo poslanci Európskeho parlamentu a ministri Rady EÚ simulujú riadny legislatívny postup, lobisti sa snažia ovplyvňovať obidve inštitúcie, novinári podávajú správy o vývoji prebiehajúcich diskusií a tlmočníci majú na starosti tlmočenie príspevkov do svojho materinského jazyka alebo do angličtiny.

 

Predstavte si, že počas jedného týždňa sa budíte s vedomím že vaše rozhodnutia ovplyvňujú Európu. Predstavte si pohodlné kreslo v Rade – ani nie kreslo, ale skôr inšpirujúce nazretie do budúcnosti. Predstavte si tiež asi 200 dobre oblečených, inteligentných, zaujímavých a tvorivých ľudí, ktorí premýšľajú o budúcnosti, prítomnosti a Európe neuveriteľným spôsobom. Ale radšej si nepredstavujte nič, pretože táto simulácia vás aj tak ohromí.“
Joanna Mikova (členka simulovanej Rady ministrov, 2011)

 

Kto sa môže zúčastniť?

http://www.meu-strasbourg.org/index.php/how-to-participate/application-guide

Žiadatelia by mali mať záujem o fungovanie európskych inštitúcií a mali by byť schopní aktívne sa zúčastňovať na diskusiách.

 

Ako podať prihlášku

Vyberte si jednu z piatich úloh, ktoré sú k dispozícii, a nasledujte inštrukcie postupu podávania žiadostí.