Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© European Union

Vyberte si svoju úlohu v modelovej Európskej únii

Chcete si vyskúšať úlohu poslanca Európskeho parlamentu, ministra v Rade EÚ, novinára, lobistu alebo tlmočníka? Zapojte sa do simulovaného procesu schvaľovania nových právnych predpisov v Európskej únii.

Modelová Európska únia (MEU) je simulácia rozhodovania EÚ a prijímania politík, ktorá sa uskutočňuje každý rok v Štrasburgu.

Účastníci kopírujú prácu európskych inštitúcií v Európskom parlamente a diskutujú o dvoch skutočných legislatívnych návrhoch, ktoré vypracovala Európska komisia a o ktorých prebieha náročná diskusia legislatívnych orgánov. Zatiaľ čo poslanci Európskeho parlamentu a ministri Rady EÚ simulujú riadny legislatívny postup, lobisti sa snažia ovplyvňovať obidve inštitúcie, novinári podávajú správy o vývoji prebiehajúcich diskusií a tlmočníci majú na starosti tlmočenie príspevkov do svojho materinského jazyka alebo do angličtiny.

 

Predstavte si, že počas jedného týždňa sa budíte s vedomím že vaše rozhodnutia ovplyvňujú Európu. Predstavte si pohodlné kreslo v Rade – ani nie kreslo, ale skôr inšpirujúce nazretie do budúcnosti. Predstavte si tiež asi 200 dobre oblečených, inteligentných, zaujímavých a tvorivých ľudí, ktorí premýšľajú o budúcnosti, prítomnosti a Európe neuveriteľným spôsobom. Ale radšej si nepredstavujte nič, pretože táto simulácia vás aj tak ohromí.“
Joanna Mikova (členka simulovanej Rady ministrov, 2011)

 

Kto sa môže zúčastniť?

Mladí ľudia od 18 do 26 rokov, ktorí majú bydlisko v členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

Žiadatelia by mali mať záujem o fungovanie európskych inštitúcií a mali by byť schopní aktívne sa zúčastňovať na diskusiách.

 

Ako podať prihlášku

Vyberte si jednu z piatich úloh, ktoré sú k dispozícii, a nasledujte inštrukcie postupu podávania žiadostí.