Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© shutterstock.com - Pressmaster

Virtuálne šikanovanie: keď dochádza k šikanovaniu cez internet

S nárastom pravidelného používania mobilných telefónov a internetu u mladých ľudí došlo v posledných rokoch aj k nárastu virtuálneho šikanovania. Chcete zistiť, ako proti nemu bojovať a ako mu predchádzať?

K virtuálnemu šikanovaniu dochádza, keď mladých ľudí ponižujú, obťažujú alebo strápňujú iní mladí ľudia, ktorí na to využívajú emaily, sms správy, chaty, mobilné telefóny, sociálne siete alebo iné technológie. V prípade dospelých hovoríme o virtuálnom obťažovaní alebo prenasledovaní, keďže termín virtuálne šikanovanie sa používa len pri maloletých.

 

Boj proti virtuálnemu šikanovaniu

Rada Európy spustila projekt Mladí ľudia proti nenávisti na internete, aby bojovala proti rasizmu a diskriminácii v kybernetickom priestore. V rokoch 2012 až 2014 budú mať mladí ľudia a mládežnícke organizácie možnosť absolvovať odbornú prípravu, ktorá ich naučí rozoznávať kritické situácie a konať v prípadoch šikanovania cez internet. Projekt sa zameriava na kurzy a online kampane.

 

Konať v reálnom svete

K šikanovaniu síce dochádza na internete, ale veľa proti nemu môžete urobiť aj v reálnom prostredí mimo internetu. Stop šikanovaniu cez internet vám ponúka nástroj, kde nájdete informácie o prevencii a boju proti virtuálnemu šikanovaniu vo svojej škole alebo komunite.

 

Buďte chránení

Pre obete virtuálneho šikanovania nemusí byť jednoduché vyhnúť sa mu, keďže internet je dostupný vždy a nestačí si vypnúť počítač alebo telefón. Ins@fe vám poskytuje tipy, ako sa môžete chrániť v online prostredí, napríklad nechať si na svojich profiloch na sociálnych sieťach súkromné nastavenia a nepridávať si ľudí, ktorých nepoznáte alebo ktorým nedôverujete.