Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Citizens Initiative
© European Commission

Vill du ändra lagstiftningen?

Vad skulle du göra om du fick bestämma? Med hjälp av ett medborgarinitiativ kan du påverka EU:s politik och till och med föreslå egen lagstiftning.

EU:s medborgarinitiativ ger dig möjlighet att direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå en ny lag.

 

Det börjar med en idé…

Om du har ett förslag som rör ett politikområde där kommissionen har befogenheter att föreslå lagstiftning, kan du lämna in ett medborgarinitiativ för att föra fram din idé.

Först måste du förstås uppfylla en rad formella krav. Du kan t.ex. inte agera ensam, utan det måste finnas en medborgarkommitté som lämnar in initiativet gemensamt.

Dessutom måste du samla in en miljon underskrifter i ett antal olika EU-länder. När du har klarat av detta är du nästan i mål!

 

Vad är nästa steg?

Med en miljon underskrifter kan du vara säker på att

  • kommissionen verkligen kommer att granska ditt initiativ – eventuellt får du träffa kommissionen för att förklara din idé i detalj
  • du får presentera ditt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Kommissionen har en rättslig skyldighet att lämna ett officiellt svar, där den förklarar vilka åtgärder man tänker vidta och varför.

Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet, lägger den fram ett formellt lagförslag. För att kunna träda i kraft måste förslaget normalt först godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet, där EU-ländernas regeringar fattar sina beslut.