Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© fotolia.com - Drivepix

Vaheta klassi – mine kooli välismaal

Oled küll koolis, kuid saad uusi sõpru, parandad oma keeleoskust ning saad teadmisi teise kultuuri kohta.

Välismaal koolis käimine annab suurepärase võimaluse isiklikuks ja õppealaseks arenguks ning täiendab positiivselt ka sinu CVd.

 

Eraviisiline õpiränne

See on üks levinumaid välismaal koolis käimise vorme, mille raames elab õpilane 3–12 kuud mõnes kohalikus perekonnas.  

Kokkuvõtlikult:

  • Enamik õpilasi elab võõrustavas peres. Mõnikord on võimalus elada võõrustavas koolis/ühiselamus?, kuid see on tavaliselt kulukam.
  • Enamik vahetusõpilasi on vanuses 15–18.
  • Konkreetsed organisatsioonid ja ühendused võivad sul aidata sinu õpirännet korraldada.
  • Pead oma õpirännet kavandama vähemalt aasta aega ette.
  • Kulud ning kaasnevad teenused on igal pool erinevad. Enamasti tuleb kõik kulud kanda sinul ja sinu perekonnal.

 

Grupiviisiline õpiränne

Koolivahetus on see, kui eri riikidest pärit õpilaste rühmad külastavad üksteist. Seda korraldavad tavaliselt partnerkoolid või sõpruslinnad.  Enamik vahetusi on lühikesed, ühest nädalast ühe kuuni.

 

Kui oled huvitatud, peaks sinu kool või kohalik omavalitsus? oskama sulle öelda, kas neil on mõni programm, milles sa saaksid osaleda. Kui neil seda ei ole, võiksid neid teavitada Euroopa rahastamisvõimalustest, näiteks ELi programmist Comenius või programmist Kodanike Euroopa.

 

Sa peaksid oma kooli aegsasti teavitama, et saada teada, kas sinu õpinguid välismaal võetakse arvesse. Pane tähele, et mõned koolid võivad soovida, et kordaksid eemalviibitud klassikursust.