Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© UNICEF

UNICEF: boj za práva všetkých detí

UNICEF už takmer 70 rokov bojuje za dobré životné podmienky a práva detí vo viac ako 190 krajinách celého sveta.

Čo robí UNICEF?

UNICEF (Medzinárodný fond OSN na záchranu detí) dohliada na dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, aby sa zabezpečila rovnosť pre tých, ktorí sú diskriminovaní, najmä dievčatá a ženy.

UNICEF spolupracuje s ďalšími organizáciami na prekonaní prekážok, ktoré do života detí prinášajú chudoba, násilie, choroby a diskriminácia. Organizácia podporuje vzdelávanie dievčat a zameriava sa na prevenciu šírenia HIV/AIDS medzi mladými ľuďmi.

Rovnako aj poskytuje pomoc v núdzových situáciách a tam, kde sú ohrozené deti. UNICEF je presvedčený, že žiadne dieťa by nemalo byť vystavené násiliu, zneužívaniu alebo vykorisťovaniu.

Obchodovanie s deťmi je jedným z problémov, s ktorými UNICEF v súčasnosti bojuje. Vyslanec dobrej vôle UNICEF, herec Jackie Chan, sa stretol v Mjanmarsku s deťmi, ktoré boli obeťami obchodovania, a ktoré teraz dostávajú pomoc:

„Deti nie sú na predaj. V záujme detí musíme tvrdo pracovať na odstránení týchto škodlivých a zločineckých praktík. Je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako sa majú chrániť. Ide o jednoduché veci, ako napríklad vedieť, že nemožno veriť každému, kto vám sľúbi skvelú prácu v inej krajine;  nikdy nechodiť na neznáme miesto osamote; poznať plné meno a vek svojich rodičov, ako aj svoje; a byť schopný vysvetliť, kde žijete.

 

 

 

Zistite, čo UNICEF robí vo vašej krajine alebo priamo kontaktujte váš národný výbor.

 

Ako sa môžete zapojiť?

Na webovej lokalite Hlas mládeže organizácie UNICEF nájdete informácie o tom, ako sa do aktivít zapájajú iní mladí ľudia, dozviete sa o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí a môžete sa zapojiť do diskusií.

Máte záujem o konkrétnejší prístup? Môžete pomôcť prostredníctvom dobrovoľníckej práce alebo stáže.

 

Fond UNICEF zriadila OSN 11. decembra 1946, aby naplnila naliehavé potreby detí v krajinách zničených 2. svetovou vojnou.