Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Ungdom for Europa-utveksling og -prosjekter – praktisk læring

Ungdom for Europa-prosjekter hjelper deg med å bidra aktivt som EU-borger og møte mennesker fra andre land. Finn ut hvilke prosjekter som er tilgjengelige.

Ungdom for Europa – tilbyr utvekslingsprogrammer, ungdomsprosjekter og ungdomsdemokratiprosjekter som alle er en del av EUs Aktiv ungdom-program. Hva slags prosjekter er dette?

 

Utvekslingsprogrammer for ungdom

"Slainte agus An Oige" samler 40 unge fra Irland, Litauen, Polen og Storbritannia i Omagh i Nord-Irland. Målet er å gi unge et rammeverk for sunn livsstil gjennom deltakelse i utendørsaktiviteter. Ungdommer prøvde seg på ulike typer sportslige aktiviteter og deltok i arbeidsgrupper. Hver lands gruppe fremførte dessuten en presentasjon om deres eget lands kultur og historie. Programmet bidro til å bygge opp selvrespekten, øke aksepten for andre mennesker, utvide horisonten, lære om andre kulturer og verdsette andre land.

 

Nasjonalt ungdomsinitiativ

I Tyrkia samarbeidet 12 unge mennesker med en lokal, ikke-statlig organisasjon om å gi gatebarn grunnleggende opplæring i dataferdigheter. De unge undersøkte også situasjonen for barn i lignende situasjoner i andre europeiske land, for å gi det nasjonale ungdomsinitiativet en europeisk dimensjon. Gruppen samlet inn denne informasjonen, delte resultatene med hverandre og diskuterte likheter og ulikheter i vilkårene for gatebarn i europeiske land.

 

Demokratiprosjekt for ungdom

Kommunene Mynämäki og Lieto i Finland og to ungdomsgrupper fra Kjøllefjord i Norge gjennomførte et demokratiprosjekt for ungdom i begge disse landene. Ungdommene, som kommer fra små og avsidesliggende steder, var i aldersgruppen 15 til 17 år, og noen av dem var aktive i lokale ungdomsråd. Målet med prosjektet var å finne ut mer om beslutningsprosesser og korte ned avstanden mellom ungdommer og beslutningstakere. Ungdommene bygget en Drømmeby der gruppene simulerte beslutningsprosesser i kommunestyrer og undersøkte hvordan demokrati fungerer i praksis.

Mer om disse og andre Aktiv ungdom-prosjekter.

 

Slik søker du

Du må:

  • være i aldersgruppen 13 til 30 år eller aktiv i ungdomsarbeid/ungdomsorganisasjoner
  • være bosatt i et av de kvalifiserte landene

Mer informasjon om søknadsprosessen.

Hvis du og prosjektet ditt er kvalifisert, kan du sende en søknad til EACEA eller det nasjonale organet.

 

Søknadsfrister

For prosjekter som sendes til et nasjonalt organ, er det 3 søknadsfrister i året:

  • 1. februar – for prosjekter som starter mellom 1. mai og 31. oktober
  • 1. mai – for prosjekter som starter mellom 1. august og 31. januar
  • 1. oktober – for prosjekter som starter mellom 1. januar og 30. juni

 

For prosjekter som sendes til EACEA, er det også 3 søknadsfrister i året:

  • 1. februar – for prosjekter som starter mellom 1. august og 31. desember
  • 1. juni – for prosjekter som starter mellom 1. desember og 30. april
  • 1. september – for prosjekter som starter mellom 1. mars og 31. juli