Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Trainee-stillinger i EU-parlamentet

Har du en drøm om å representere landet ditt i Europaparlamentet? Start nå ved å søke om betalt trainee-opphold, og få et innblikk i hvordan parlamentet fungerer. Du kan velge mellom journalistikk og et generelt alternativ.

De betalte Robert Schuman-trainee-oppholdene er bare tilgjengelige for universitetsstudenter. Målet er å supplere kunnskapene du har tilegnet deg gjennom studiene, og få et godt innblikk i hvordan European-parlamentet fungerer.

 

Slik søker du

Hvis du velger det generelle alternativet, må du dokumentere at du har produsert en omfattende avhandling som en del av kravene til en universitetsstudium eller i et vitenskapelig tidsskrift.

Hvis du velger alternativet for journalistikk, må du også dokumentere yrkeserfaring eller kvalifikasjoner innen journalistikk.

Hvis du tilfredsstiller disse kriteriene, kan du fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Du kan bare sende inn én søknad om én trainee-stilling.

 

Søknadsfrister!

Betalte trainee-stillinger varer i 5 måneder og starter 1. mars og 1. oktober hvert år.

Du kan søke om:

  • deltakelse på marssamlingen fra 15. august til 15. oktober det foregående året
  • deltakelse på oktobersamlingen fra 15. mars til 15. mai samme år

 

Hvis du blir valgt

Det finnes flere dokumenter du fremskaffe når du har fått plass:

  • kopi av pass eller ID-kort
  • kopi av universitetsgraden(e)
  • attest fra en person i arbeidslivet som kan gi en objektiv vurdering av evnene dine
  • for kandidater som har valgt det generelle alternativet: bevis på skriftlig arbeid (attest, forside, diplom osv.)
  • for kandidater som har valgt journalistikk-alternativet: utgivelse eller medlemskap i en journalistforening i et EU-land eller et diplom for journalistikk som er godkjent i et EU-land eller søkerland