Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - watcharakun

Trainee-opphold hos ENISA (European Network and Information Security Agency)

Er du interessert i fagfeltet nettverks- og informasjonssikkerhet? Hvorfor ikke søke om trainee-opphold hos ENISA på Kreta? Hvis du blir valgt, får du tilbringe 3 til 5 måneder hos oss, der du får praktisk erfaring og kunnskaper om byråets daglige arbeid.

European Network and Information Security Agency (ENISA) jobber med cybersikkerhet i EU, inkludert nettverks og informasjonssikkerhet for EU og medlemslandene, slik at datamaskiner, mobiltelefoner, bank og Internett fungerer som de skal og understøtter Europas digitale økonomi.

 

Er du kvalifisert?

For å være kvalifisert for trainee-opphold hos ENISA, må du:

  • være ung student, nylig ha mottatt universitetsdiplom eller være i starten av en ny yrkeskarriere og fortrinnsvis ha en grad i informatikk, matematikk eller fysikk
  • være statsborger i et EU-land eller kandidatland, men det er også et begrenset antall plasser for søkere som ikke kommer fra EU-land
  • beherske engelsk og et annet EU-språk

Hvis du allerede har et trainee-opphold bak deg, eller har vært ansatt i en europeisk institusjon eller et europeisk organ, er du ikke kvalifisert for et trainee-opphold hos ENISA. Du kan heller ikke ha profesjonelle forbindelser med tredjeparter som kan være uforenlige med lærlingsplassen, eller inneha noe annet inntektsgivende arbeid i løpet av lærlingperioden.

 

Hvordan søker du?

Kontroller jevnlig om det finnes ledige plasser på ENISAs webområde. Antall trainee-opphold som tilbys i hver avdeling, avgjøres hvert år. Hvis du finner en ledig plass som passer for deg, kan du sende inn et elektronisk søknadsskjema.

 

Lærlinger mottar et månedlig stipend på 700 euro og får refundert reiseutgiftene til og fra Hellas.