Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo

Ta opp kampen mot mobbing

Mobbing kan ta form av fysisk eller verbalt misbruk og skjer vanligvis på skolen. Vet du hva du må gjøre hvis du blir utsatt for mobbing? Eller hvis du ser noen andre som blir mobbet?

De vanligste årsakene til mobbing er utseende, kroppsstørrelse, seksuell legning og rase. Men mobbing innebærer ikke bare fysisk vold, den omfatter en hvilken som helst handling som har til hensikt å såre offeret. Eksempler på dette kan være å dytte, slå, spenne bein, komme med sårende kommentarer, spre rykter og ødelegge eller stjele eiendeler.

 

Hva kan du gjøre?

Ingen skal måtte tåle mobbing. Hvis du selv er offer eller ser noen andre som blir mobbet, bør du si ifra. EUs kriminalpreventive nettverk (EUCPN) gir råd for å unngå og redusere mobbing på skolen.

En enkel måte å engasjere deg på er å delta på den internasjonale antimobbedagen. Dette er et spesielt arrangement der mennesker over hele verden som har signert en "forpliktelses-t-skjorte" (pledge shirt), kommer sammen iført t-skjortene for å:

  • sende ut en klar nulltoleransemelding til mobberne,
  • gi seg til kjenne overfor mobbeofre som en kilde til hjelp og
  • rette oppmerksomheten mot følgene av mobbing, og oppfordre passive tilskuere til å si ifra.

Innsatsen iverksettes globalt, og forpliktelses-t-skjorter (pledge shirts) og tjenester gjøre tilgjengelige for skoler og arbeidsplasser i 25 land. Alt du trenger å gjøre, er å registrere deg på Internett.

Så langt har mer enn 3100 skoler, arbeidssteder og organisasjoner, som omfatter mer enn én million mennesker, inntatt en bevisst holdning mot mobbing. Selv om bevegelsen startet i Nord-Amerika, spres den nå raskt i hele verden.

 

Mobbing utenfor skolen.

Noen ganger skjer mobbingen utenfor skolens område, også på Internett. Den kan skje i forbindelse med fritidsaktiviteter eller sportslige aktiviteter etter skolen, hjemme, i nabolaget og på jobben. Når det gjelder nettmobbing vil mobberne noen ganger bruke tekst, e-post eller innlegg på nettet til å spre pinlige bilder, trusler og krenkende meldinger.