Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths

Ta opp kampen mot HIV

Det anslås av cirka 2,3 millioner mennesker levde med HIV i Europa på slutten av 2011. Hvordan kan du bidra til å bekjempe viruset?

HIV (humant immunsviktvirus) angriper immunsystemet og forstyrrer kroppens evne til å bekjempe virus, bakterier og sopp som forårsaker sykdom. Hvis infeksjonen ikke oppdages og behandles, blir immunsystemet gradvis svakere og fører til AIDS (ervervet immunsviktsyndrom), som er en kronisk, livstruende tilstand. HIV-smitten spres via seksuell kontakt, blod eller fra mor til barn.

 

Verdens aidsdag

1. desember hvert år samler Verdens aidsdag mennesker fra hele verden for å skape bevissthet om HIV/AIDS og vise internasjonal solidaritet mot pandemien. Arrangementet er en anledning til å øke bevisstheten om og stimulere til bekjempelse av HIV/AIDS samt oppmuntre til fremdrift i behandling og pleie av sykdommen. Mellom 2011 og 2015 vil temaet for Verdens aidsdager være en "nullvisjon for nysmitte, stigmatisering og aidsrelatert død".

Du kan imidlertid støtte Verdens aidsdag hele året ved å ta opp kampen mot HIV. Dette innebærer å innehente informasjon om HIV og bruke kunnskapene til å beskytte deg selv og andre. Hos worldaidsday.org finner du massevis av ideer om hvordan du kan handle på en ansvarlig måte.

 

Finansiering av prosjektet

MTVs Staying Alive Foundation støtter ungdomsprosjekter som bekjemper HIV i lokalsamfunnet på kreative måter.

En ny søknadsrunde settes trolig i gang igjen i midten av 2014.

 

Få informasjon

Det ungdomsstyrte nettverket for bekjempelse av HIV/AIDS, GYCA (Global Youth Coalition on HIV/AIDS), tilbyr medlemmene gratis 1-måneds e-kurs innen prosjektledelse, politisk innflytelse, skriving av søknader og finansiering og forberedelse til den internasjonale aidskonferansen.

Det holdes vanligvis ett kurs per måned der 20 til 25 deltakere velges ut basert på erfaring med HIV/AIDS, engasjement for å formidle kunnskaper til lokale representanter, sted og kjønn. Ungdommer som lever med HIV og/eller som tilhører en marginalisert gruppe, prioriteres i utvelgingsprosessen. Hvis du er interessert i et av disse kursene, kan du ta en titt på e-kursoversikten for å se de gjeldende tidsfristene.