Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat

Struktureeritud dialoog – tee oma hääl kuuldavaks

Struktureeritud dialoog on noorte ja poliitikakujundajate vaheline teatavaid teemasid käsitlev arutelu, et tagada ELi noortepoliitika kujundamisel noorte arvamusega arvestamine.

Kust alustada?

Struktureeritud dialoogi protsessis saab osaleda ELi kõigis 27 liikmesriigis, võttes ühendust otse riikliku töörühmaga.

 

Riiklikud töörühmad korraldavad oma riigis noorte, noorteorganisatsioonide ja poliitikakujundajatega konsultatsioone. Struktureeritud dialoogi eesmärk on arvestada kõikide noortega, sealhulgas nendega, kellel on vähem võimalusi või kes ei ole ametlikult organiseerunud.

 

Mis on selle tulemus?

Kõikide riiklike konsultatsioonide tulemused koondatakse taustdokumentideks, mida kasutatakse ELi noortekonverentsidel, kus noorte esindajatel ja poliitikakujundajatel on võimalus teha koostööd ja esitada ELile ühiseid sõnumeid. ELi noortekonverentsid toimuvad kaks korda aastas ning neid korraldab ELi eesistujariik.

Ideaalne on see, kui eesistujariik tegeleb ELi noortekonverentsil esitatud soovitustega edasi ja esitab need Euroopa Liidu Nõukogule. Nõukogu võib seejärel võtta vastu resolutsiooni või järeldused.

 

Mis on seni toimunud?

Struktureeritud dialoogi teine tsükkel lõppes 2012. aasta novembris. Selle tsükli keskne teema oli noorte osalemine demokraatlikus elus ning see oli jagatud kolmeks allteemaks, mis olid seotud ELi eesistujariikide riiklike prioriteetidega: noored ja maailm (Poola), loovus ja innovatsioon (Taani) ning sotsiaalne kaasatus (Küpros).

 

Struktureeritud dialoogi lühitutvustus