Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat

Struktūrinis dialogas. Jūsų nuomonė svarbi

Struktūrinis dialogas – tai jaunimo ir politikos formuotojų diskusijos tam tikromis temomis siekiant užtikrinti, kad rengiant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę.

Nuo ko pradėti?

Galite dalyvauti struktūrinio dialogo procese bet kurioje iš 27 ES šalių. Tam jums reikia tiesiogiai kreiptis į savo nacionalinę darbo grupę.

 

Nacionalinės darbo grupės rengia konsultacijas su jaunimu, jaunimo organizacijomis ir politikos formuotojais savo šalyje. Struktūrinio dialogo tikslas – įtraukti visus jaunuolius, taip pat tuos, kurie turi mažiau galimybių ar nepriklauso oficialiai organizacijai.

 

Rezultatas?

Visų nacionalinių konsultacijų rezultatai įtraukiami į pamatinius dokumentus, naudojamus ES jaunimo konferencijose, kuriose jaunimo atstovai ir politikos formuotojai turi progą bendradarbiauti ir pateikti bendrą poziciją Europos Sąjungai. ES jaunimo konferencijos vyksta dukart per metus, o jas organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti šalis.

Idealiu atveju ES pirmininkaujanti šalis parems ES jaunimo konferencijos rekomendacijas ir pateiks jas Europos Sąjungos Tarybai. Tuomet Taryba gali priimti rezoliuciją arba išvadas.

 

Kas jau nuveikta?

Antrasis struktūrinio dialogo ciklas baigtas 2012 m. lapkritį. Jo tema buvo jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime. Ji buvo padalyta į tris potemes, susijusias su ES pirmininkaujančių šalių nacionaliniais prioritetais: jaunimas ir pasaulis (Lenkija), kūrybiškumas ir inovacijos (Danija) ir socialinė įtrauktis (Kipras).

 

Apie struktūrinį dialogą paprastai