Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

Stipendier till unga samhällsentreprenörer

Är du ung samhällsentreprenör och arbetar för social förändring eller barnens rätt i samhället? YouthActionNet kan stödja ditt projekt genom sitt stipendieprogram.

YouthActionNets stipendieprogram vänder sig till unga, duktiga samhällsentreprenörer i hela världen som driver projekt av internationell betydelse.

Varje år väljs tjugo unga samhällsentreprenörer ut till det ettåriga stipendieprogrammet, som innehåller det här:

· Fortbildning – under hela året kan du utveckla din kompetens genom kamratlärande, samarbete och idéutbyte mellan unga visionärer. Det är inriktat på sex typer av ledarskap: personligt, visionärt, politiskt, samarbetsinriktat, organisatoriskt och samhälleligt.

· Nätverk och resurser – du och ditt projekt får stöd i form av t.ex. volontärer, mentorer och bidrag, du kan få nätverka och samarbeta med Internationella ungdomsstiftelsens projekt och partner och blir medlem i YouthActionNets globala nätverk.

· Opinionsbildning – utbildning i bl.a. kommunikationsplaner, mediekontakter, budskapsformulering, presentationsteknik och innovativ användning av ny teknik, tillgång till internationella opinionsplattformar och mediekontakter.

 

Hur söker jag?

För att få söka måste du

  • vara mellan 18 och 29 år
  • ha grundat en organisation eller startat ett projekt inom en organisation, och ha minst ett års erfarenhet av att driva social förändring
  • vara duktig på engelska (ansökan måste skrivas på engelska)
  • kunna delta i internatet (datum bestäms senare)

Om du uppfyller alla krav är det bara att anmäla sig och ansöka på nätet när årets ansökningsomgång startar i februari 2013.

 

”Det här var mitt första internat där samhällsentreprenörer från hela världen träffades för att lära av varandra hur man bättre kan driva sin organisation. Det var verkligen en unik erfarenhet och framförallt visade det att jag inte var ensam om mitt arbete.”
En av stipendiaterna berättar

 

Programmet startades 2001 av Internationella ungdomsstiftelsen och ska stärka, stödja och lyfta fram unga människors roll i att leda samhällsförändring.