Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Stažuotės Europos Parlamente

Svajojate tapti savo šaliai atstovaujančiu Europos Parlamento nariu? Pradėkite tam rengtis dabar – pateikite prašymą priimti jus mokamu stažuotoju ir iš arti susipažinkite su Parlamento darbu. Galima pasirinkti žurnalistinės arba bendrosios pakraipos stažuotę.

Į apmokamas Roberto Schumano stažuotes  gali vykti tik universitetų absolventai. Stažuočių tikslas – suteikti jums galimybę papildyti per studijas įgytas žinias ir iš arti pamatyti, kaip dirba Europos Parlamentas.

 

Kaip teikti paraišką?

Jei norite pasirinkti bendrosios pakraipos stažuotę, turite įrodyti, kad baigdamas studijas universitete parašėte mokslinį darbą arba paskelbėte publikaciją mokslo žurnale.

Jei norite pasirinkti žurnalisto stažuotę, dar reikia įrodyti, kad turite profesinės patirties arba žurnalisto kvalifikaciją.

Jei atitinkate šiuos kriterijus, galite užpildyti elektroninę paraiškos formą. Galima teikti tik vieną paraišką vienos pakraipos stažuotei.

 

Terminai

Apmokamos stažuotės trunka 5 mėnesius, jos prasideda kiekvienų metų kovo 1 d. ir spalio 1 d.

Paraiškas galima teikti:

  • kovo mėn. prasidedančioms stažuotėms – nuo ankstesnių metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d.;
  • spalio mėn. prasidedančioms stažuotėms – nuo tų pačių metų kovo 15 d. iki gegužės 15 d.

 

Jeigu jus atrinko

Jeigu jus atrinko, turite pateikti keletą dokumentų:

  • paso arba tapatybės kortelės kopiją;
  • aukštojo mokslo baigimo diplomo (-ų) kopiją;
  • tam tikros profesijos atstovo, galinčio objektyviai įvertinti jūsų tinkamumą, laišką;
  • bendrosios pakraipos stažuočių kandidatai – parašyto darbo patvirtinimą (pvz. pažymėjimą, titulinį lapą, diplomą ir t. t.);
  • žurnalistų stažuočių kandidatai – savo publikaciją ar kurios nors ES valstybės narės žurnalistų sąjungos nario pažymėjimą arba ES valstybių narių ar šalių kandidačių pripažįstamą žurnalisto specialybės diplomą.