Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - watcharakun

Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieciowym i informatycznym? Co powiesz na staż w agencji ENISA na Krecie? Jeżeli zostaniesz wybrany, spędzisz tam od trzech do pięciu miesięcy, nabierając praktycznego doświadczenia i zdobywając wiedzę w zakresie działalności i funkcjonowania tej instytucji.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) zajmuje się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwem sieciowym i informatycznym na rzecz UE i państw członkowskich po to, aby nasze komputery, telefony komórkowe, serwisy bankowe i internetowe sprawnie funkcjonowały, umożliwiając rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej.

 

Kto się kwalifikuje?

Aby odbyć staż w Agencji ENISA, musisz:

  • od niedawna posiadać dyplom wyższej uczelni lub być początkującym pracownikiem ­– najlepiej posiadającym dyplom w dziedzinie informatyki, matematyki lub fizyki.
  • być obywatelem państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego, chociaż agencja dysponuje także pewną liczbą miejsc dla kandydatów spoza UE
  • bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem urzędowym UE.

Osoby, które już uczestniczyły w jakimkolwiek stażu w instytucjach lub agencjach UE lub były w nich zatrudnione, nie kwalifikują się do stażu w ENISA. Osoby pragnące odbyć staż w Agencji nie mogą łączyć ze stronami trzecimi żadne stosunki zawodowe, które mogłyby powodować konflikt interesów podczas stażu, nie mogą również w tym czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

 

Jak się zgłosić?

Należy sprawdzać regularnie stronę ENISA z ogłoszeniami dla stażystów, ponieważ liczba miejsc dla stażystów w każdym z wydziałów jest co roku aktualizowana. Jeżeli znajdziesz na tej liście staż, który Cię zainteresuje, prześlij zgłoszenie w formie elektronicznej.

 

Stażyści otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 700 euro oraz zwrot kosztów przejazdu.