Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Staż w Parlamencie Europejskim

Marzysz o tym, by zostać europosłem i reprezentować swój kraj w Parlamencie Europejskim? Zgłoś swoją kandydaturę na płatny staż, dzięki któremu dowiesz się, jak działa ta instytucja. Do wyboru masz specjalizację dziennikarską lub ogólną.

Staże płatne (stypendia im. Roberta Schumana) przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkół wyższych. Ich celem jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Parlamentu Europejskiego.

 

Procedura

Jeśli jesteś zainteresowany specjalizacją ogólną, musisz wykazać, że w ramach studiów lub dla celów publikacji naukowej napisałeś pracę o dużym znaczeniu dla danej dziedziny.

Kandydaci zainteresowani specjalizacją dziennikarską powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym lub kwalifikacjami w dziedzinie dziennikarstwa.

Jeśli spełniasz te warunki, wypełnij formularz online. Można zgłosić swoją kandydaturę tylko na jedną ze specjalizacji.

 

Terminy

Płatne praktyki trwają 5 miesięcy i co roku rozpoczynają się 1 marca i 1 października.

Zgłoszenia należy nadsyłać:

  • na sesję marcową − od 15 sierpnia do 15 października poprzedniego roku
  • na sesję październikową − od 15 marca do 15 maja tego samego roku.

 

Jeśli twoja kandydatura zostanie wybrana

Kiedy PE zaproponuje ci staż, będziesz musiał dostarczyć kilka dokumentów. Są to:

  • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
  • kopia dyplomu/kopie dyplomów uczelni wyższej
  • list polecający przygotowany przez specjalistę, stanowiący obiektywną ocenę twoich umiejętności
  • w przypadku opcji ogólnej –  poświadczenie dotyczące napisanej pracy (zaświadczenie, strona tytułowa, dyplom itp.)
  • w przypadku opcji dziennikarskiej –  publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy w kraju UE lub dyplom poświadczający uzyskanie wykształcenia dziennikarskiego, uznawany w krajach UE lub w krajach kandydujących do członkostwa w UE.