Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Stáže v Evropském parlamentu

Zastupovali byste rádi vaši zemi v Evropském parlamentu? Můžete začít ihned! Zúčastněte se placené stáže a poznejte lépe, jak Parlament pracuje. Můžete si vybrat mezi novinářskou nebo všeobecnou pozicí.

Placené stáže Roberta Schumana jsou určeny výhradně absolventům vysokých škol. Jejich cílem je umožnit účastníkům doplnit si teoretické znalosti v praxi a seznámit se s prací Evropského parlamentu.

Jak podat přihlášku

U přihlášek na všeobecné pozice musíte prokázat, že jste během studia nebo jako příspěvek do odborné publikace vypracoval(a) rozsáhlejší písemnou práci.

Pro žurnalistickou pozici musíte rovněž doložit pracovní zkušenosti nebo kvalifikaci v oblasti žurnalistiky.

Jestliže tyto podmínky splňujete, můžete vyplnit elektronickou přihlášku. Na každou nabídku stáže smíte podat pouze jednu přihlášku.

 

Lhůty pro podávání přihlášek

Placené stáže trvají 5 měsíců a začínají 1. března a 1. října každého roku.

Termíny k přihlášení:

  • na březnový běh od 15. srpna do 15. října předchozího roku
  • na říjnový běh od 15. března do 15. května téhož roku.

 

Pokud budete vybráni

Budete muset předložit několik dokumentů:

  • kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu
  • kopii vysokoškolského diplomu
  • doporučení od osoby z oboru, která je schopna objektivně posoudit vaše schopnosti
  • uchazeči o všeobecné pozice – doklad o písemné práci (vysvědčení, titulní stranu, vysokoškolský diplom atp.)
  • uchazeči o novinářskou pozici – publikaci nebo doklad členství ve sdružení novinářů v některé zemi EU nebo diplom z oboru žurnalistika uznávaný v členských či kandidátských zemích.