You are here

flag

Dátum uverejnenia: 23/04/2013 10:12

Stáže v Európskom parlamente

Snívate o tom, že sa stanete poslancom Európskeho parlamentu za svoju krajinu? Začnite už teraz prostredníctvom platenej stáže a získajte lepší prehľad o tom, ako Parlament funguje. Môžete si vybrať zameranie na žurnalistiku alebo všeobecnú stáž.

A picture

© shutterstock.com - Andresr

Platené stáže Roberta Schumana sú určené pre absolventov vysokých škôl. Prostredníctvom stáží si môžete doplniť vedomosti získané počas štúdia a oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu.

 

Ako podať prihlášku

Ak máte záujem o všeobecnú stáž, musíte preukázať, že ste v rámci štúdia napísali hodnotnú prácu vyžadovanú v kontexte podmienok pre získane diplomu alebo že ste publikovali vo vedeckom časopise.

Ak máte záujem o žurnalistické zameranie, musíte tiež preukázať odborné skúsenosti alebo kvalifikáciu v odbore žurnalistiky.

Ak spĺňate uvedené podmienky, môžete vyplniť online prihlášku. Ak máte o stáž v EP záujem, musíte si vybrať jednu z dvoch ponúkaných možností.

 

Termíny

Platené stáže trvajú 5 mesiacov a každoročne začínajú 1. marca a 1. októbra.

Môžete podať žiadosť o:

  • marcovú stáž (prihlášky sa posielajú od 15. augusta do 15. októbra predchádzajúceho roka);
  • októbrovú stáž (prihlášky sa posielajú od 15. marca do 15. mája toho istého roka).

 

Ak ste boli vybratí

Ak vás vybrali, musíte predložiť nasledujúce doklady:

  • kópiu svojho pasu alebo preukazu totožnosti;
  • kópiu svojho diplomu/ov o ukončení vysokoškolského štúdia;
  • list od odborníka, ktorý môže poskytnúť objektívne hodnotenie vašich schopností;
  • kandidáti na všeobecnú stáž – dôkaz o písomnej práci (osvedčenie, titulnú stranu, diplom atď.)
  • kandidáti žurnalistického zamerania – publikáciu alebo členstvo v združení novinárov v krajine EÚ, alebo diplom v odbore žurnalistiky, ktorý je uznaný v členskom štáte EÚ alebo kandidátskych krajinách.