Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© shutterstock.com - watcharakun

Stáže v Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií

Zaujímate sa o oblasť bezpečnosti sietí a informácií? Požiadajte o stáž v agentúre ENISA na Kréte! Ak vás vyberú, strávite 3 až 5 mesiacov získavaním praktických skúseností a poznatkov o každodennej práci agentúry.

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len „ENISA“) pracuje na otázkach kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii, vrátane bezpečnosti sietí a informácií na úrovni EÚ a členských štátov tak, aby naše počítače, mobilné telefóny, bankovníctvo a internet fungovali a podporovali európske digitálne hospodárstvo.

 

Spĺňate podmienky?

Aby ste sa mohli uchádzať o stáž v ENISA, musíte:

  • byť mladým absolventom, ktorý nedávno získal univerzitný diplom alebo byť na začiatku novej profesionálnej kariéry – najlepšie s diplomom v oblasti informatiky, matematiky alebo fyziky;
  • byť občanom krajiny EÚ alebo kandidátskej krajiny, i keď k dispozícii je aj obmedzený počet miest pre občanov krajín mimo EÚ;
  • mať veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a ďalšieho jazyka EÚ.

Ak ste sa už zúčastnili na akejkoľvek stáži alebo pracovali pre inštitúciu alebo orgán EÚ, nemôžete sa uchádzať o stáž agentúry ENISA. Takisto nemôžete mať akékoľvek profesionálne kontakty s tretími stranami, ktoré by mohli byť v rozpore so stážou. V priebehu stáže nemôžete vykonávať inú zárobkovú pracovnú činnosť.

 

Ako sa prihlásiť?

Pravidelne by ste na webovej lokalite agentúry ENISA mali kontrolovať oznamy o dostupných pozíciách, keďže počet stáží v každom útvare sa mení každý rok. Ak si v ponuke vyberiete stáž, musíte predložiť prihlášku v elektronickej forme.

 

Stážisti dostávajú mesačný grant vo výške 700 EUR a náhradu cestovných nákladov do a z Grécka.