Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© shutterstock.com - watcharakun

Stáže u Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací

Zajímá vás práce v oboru bezpečnosti sítí a informací? Získejte zkušenosti prostřednictvím stáže u agentury ENISA se sídlem na Krétě. Budete-li vybráni, můžete se zúčastnit 3–5ti měsíční praxe, při níž získáte přehled o každodenním fungování agentury.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) se zabývá otázkami kybernetické bezpečnosti v Evropské unii, včetně bezpečnosti sítí a informací pro celou EU i členské země, dále bezpečnosti počítačů, mobilních telefonů, bankovních online transakcí a internetu s cílem podpořit digitální hospodářství Unie.

 

Můžu se přihlásit i já?

Chcete-li se ucházet o stáž u agentury ENISA musíte:

  • být mladým absolventem a čerstvým držitelem univerzitního titulu (nejlépe v oboru výpočetní technologie, matematika nebo fyzika) nebo se nacházet na začátku nové profesní dráhy
  • být občanem jednoho ze členských států EU nebo jedné z kandidátských zemí (o určitá místa se mohou ucházet rovněž občané nečlenských zemí)
  • mít velmi dobrou znalost anglického jazyka a jiného úředního jazyka EU.

Pokud jste již v některé evropské instituci či orgánu pracovali (jako stážista nebo zaměstnanec), o stáž v agentuře ENISA se bohužel ucházet nemůžete. Kromě toho nemohou stáž absolvovat osoby, jež udržují pracovní kontakty s třetí stranou, které by mohly být se stáží neslučitelné, popř. osoby, které by během stáže vykonávaly jakoukoli výdělečnou činnost.

 

Jak se přihlásit?

Na internetových stránkách agentury ENISA jsou pravidelně oznamovány nabídky míst pro stážisty. Počet možných stáží v jednotlivých odděleních se přitom každý rok mění. Pokud vás některá nabídka zaujme, zašlete nám elektronicky svou přihlášku.

 

Stážistům je poskytován měsíční grant ve výši 700 EUR. Kromě toho jsou jim hrazeny cestovní náklady na přesun do Řecka na začátku stáže a na odjezd po jejím absolvování.