Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Bezpečnosť

A picture
© OSCE Facebook Page

Stáž v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

Bezpečnosť je dôležitou súčasťou nášho života a práca OBSE sa týka jej troch dimenzií: politicko-vojenskej; hospodárskej a environmentálnej; a ľudskej. Prečítajte si, ako sa môžete zapojiť!

OBSE s vyše 56 členskými krajinami v Európe, Severnej Amerike a strednej Ázii sa zaoberá kontrolou zbraní, ľudských práv, práv menšín, základných slobôd, demokratizácie, policajných stratégií a terorizmu. Môžete byť jej súčasťou prostredníctvom 2 až 6-mesačnej neplatenej stáže!

 

Môžete sa prihlásiť?

Podmienky:

  • musíte mať menej ako 30 rokov a byť študentom posledného ročníka štúdia alebo čerstvý absolvent (nie dlhšie ako 1 rok);
  • musíte byť štátnym príslušníkom jednej z členských krajín OBSE;
  • musíte ovládať angličtinu na pracovnej úrovni;
  • musíte byť počítačovo zdatný.

 

Ako sa prihlásiť?

Stáže sú koncipované tak, aby vyhovovali potrebám a možnostiam oddelení OBSE. Pozrite si aktuálne informácie o voľných pracovných miestach na webovej lokalite Práca v OBSE a pošlite žiadosť priamo na inštitúciu alebo oddelenie, na ktorom by ste chceli absolvovať stáž.