Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski

Sociálne zabezpečenie v Európe

Úlohou systému sociálneho zabezpečenia je poskytnúť starostlivosť a pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Každá krajina má svoj vlastný systém, existujú však spoločné pravidlá zavedené na ochranu vašich práv pri pohybe v rámci Európy.

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN sa uvádza, že spoločnosti by mali pomôcť jednotlivcom rozvíjať a plne využívať príležitosti, ktoré sú k dispozícii tam, kde žijú. To je podstata sociálneho zabezpečenia.

Často sa tento cieľ dosahuje prostredníctvom sociálneho poistenia a odvodov – dôchodky pre dôchodcov, finančná podpora v nezamestnanosti, rodinné dávky a podpora ľudí so zdravotným postihnutím. Sociálne zabezpečenie sa vzťahuje aj na verejné služby, ako sú napríklad zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti alebo sociálne služby.

Nefunguje to však všade rovnako, takže by ste si mali naštudovať, ako sa tieto práva uplatňujú vo vašej krajine.

 

 

Európska únia vytvorila spoločné pravidlá sociálneho zabezpečenia pre všetky krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko v týchto oblastiach:

 

Ako to funguje, keď sa sťahujete v rámci EÚ?

  1. Do systému sociálneho zabezpečenia prispievate len v jednom štáte – v krajine, v ktorej žijete alebo pracujete.
  2. Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci krajiny, ktorá vám poskytuje poistné krytie.
  3. Keď žiadate o sociálnu dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali alebo bývali v iných krajinách.
  4. Ak máte nárok na výplatu peňažnej dávky od určitej krajiny, mali by ste mať možnosť ju dostať, aj keď žijete v inej krajine.

Ak sa presťahujete do iného členského štátu, musia orgány sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny poslať vaše údaje do novej krajiny. Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov nájdete v adresári inštitúcií systému EESSI (elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení).

 

Potrebujete poradiť?

  • Položte svoju otázku službe Europe Direct
  • Využite sieť SOLVIT na riešenie problému s pomocou vnútroštátnych orgánov