Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

Citizens Initiative
© European Commission

Skal vi ikke lave loven om?

Hvad ville du gøre, hvis det var dig, der bestemte? Borgerinitiativet giver dig mulighed for at påvirke EU's politikker og endda selv fremsætte lovforslag.

Det europæiske borgerinitiativ giver dig mulighed for at deltage direkte i EU's politiske beslutningsproces ved at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et nyt lovforslag.

 

Det begynder med en idé…

Hvis din idé er inden for et område, hvor Kommissionen har beføjelser til at foreslå lovgivning, kan du starte et borgerinitiativ.

Der er naturligvis nogle formelle betingelser, du skal opfylde – først og fremmest kan du ikke gøre det alene: dit initiativ skal indgives i fællesskab gennem en borgerkomité.

Og du skal samle 1 million underskrifter i en række forskellige EU-lande. Hvis du når så langt, kan det godt lykkes for dig!

 

Hvad sker der så?

Med en million underskrifter har du garanti for:

  • at Kommissionen vil tage dit initiativ alvorligt – du kan sågar møde Kommissionens medarbejdere personligt for at redegøre nærmere for din idé
  • at du kan præsentere dit initiativ ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet.

Kommissionen er juridisk forpligtet til at give dig et formelt svar og forklare, præcis hvad den vil foreslå, og hvorfor – eller hvorfor den ikke kan gøre noget.

Hvis Kommissionen beslutter sig for et initiativ, bliver det i form af et formelt lovforslag. Loven skal dog vedtages af (normalt) både Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer, som mødes i Rådet for EU.