Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Vaše skúsenosti

A picture
© iStockphoto.com - MissHibiscus

Skúsenosti študentov s dobrovoľníctvom

Anjelica Finnegan zo Spojeného kráľovstva zdieľa svoje skúsenosti a vysvetľuje, ako sa začala zaujímať o dobrovoľníctvo.

Anjelica Finnegan je postgraduálnou študentkou fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Southamptonskej univerzite. Hovorí o svojej dobrovoľníckej skúsenosti, jej úlohe v rámci Inštitútu pre výskum dobrovoľníctva a poradnej študentskej rade národného koordinačného centra pre verejné činnosti.

 

 

Anjelica vystúpila na úvodnom podujatí týždňa dobrovoľníckej práce študentov 2011, ktoré sa konalo 14. februára 2011 v Londýne. Podujatie týždeň dobrovoľníckej práce študentov organizácie Volunteering England's spája organizácie zo všetkých sektorov s cieľom osláviť dobrovoľníctvo študentov ďalšieho a vyššieho vzdelávania.