You are here

flag

Dátum uverejnenia: 16/04/2013 11:12

Skúsenosti študentov s dobrovoľníctvom

Anjelica Finnegan zo Spojeného kráľovstva zdieľa svoje skúsenosti a vysvetľuje, ako sa začala zaujímať o dobrovoľníctvo.

A picture

© iStockphoto.com - MissHibiscus

Anjelica Finnegan je postgraduálnou študentkou fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Southamptonskej univerzite. Hovorí o svojej dobrovoľníckej skúsenosti, jej úlohe v rámci Inštitútu pre výskum dobrovoľníctva a poradnej študentskej rade národného koordinačného centra pre verejné činnosti.

 

 

Anjelica vystúpila na úvodnom podujatí týždňa dobrovoľníckej práce študentov 2011, ktoré sa konalo 14. februára 2011 v Londýne. Podujatie týždeň dobrovoľníckej práce študentov organizácie Volunteering England's spája organizácie zo všetkých sektorov s cieľom osláviť dobrovoľníctvo študentov ďalšieho a vyššieho vzdelávania.