Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© iStockphoto.com - MissHibiscus

Skúsenosti študentov s dobrovoľníctvom

Anjelica Finnegan zo Spojeného kráľovstva zdieľa svoje skúsenosti a vysvetľuje, ako sa začala zaujímať o dobrovoľníctvo.

Anjelica Finnegan je postgraduálnou študentkou fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Southamptonskej univerzite. Hovorí o svojej dobrovoľníckej skúsenosti, jej úlohe v rámci Inštitútu pre výskum dobrovoľníctva a poradnej študentskej rade národného koordinačného centra pre verejné činnosti.

 

 

Anjelica vystúpila na úvodnom podujatí týždňa dobrovoľníckej práce študentov 2011, ktoré sa konalo 14. februára 2011 v Londýne. Podujatie týždeň dobrovoľníckej práce študentov organizácie Volunteering England's spája organizácie zo všetkých sektorov s cieľom osláviť dobrovoľníctvo študentov ďalšieho a vyššieho vzdelávania.