Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

A picture
© iStockphoto.com - sjlocke

Sāc sportot sporta nedēļā!

Ar sportu un fiziskajām aktivitātēm vari uzlabot dzīves kvalitāti, gūstot spēku, enerģiju un labāku miegu un spējot labāk pārvarēt stresu. Sāc sportot Sporta nedēļā!

Katru gadu visā Eiropā notiek sporta un fiziskās aktivitātes nedēļa. Tā ir kampaņa, kurā tiek popularizēta sportošana un tās pozitīvā ietekme uz sabiedrību.

Pirmā sporta nedēļa notika 2012. gadā, un tajā piedalījās privātpersonas, organizācijas un pilsētas visā Eiropā. Nedēļas moto bija “Par 100 miljoniem vairāk eiropiešu, kas nodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm”.

 

Kas notiek sporta nedēļā?

Nedēļas garumā dalīborganizācijas un pilsētas rīko pasākumus, kuros iedzīvotāji tiek mudināti sanākt kopā un sportot vai nodarboties ar citām fiziskajām aktivitātēm. Sporta klubos interesenti tiek iepazīstināti ar piedāvājumu, notiek soļošanas maratoni, skriešanas sacensības, dejas un vingrošana, — viss, kas vien var cilvēkus interesēt.

“England Basketball” un “Foundation 4 Life” Londonā sarīkoja Fantastisko basketbola festivālu jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Festivālā bija 3 pret 3 basketbola turnīrs, iespēja interesentiem paspēlēt basketbola laukumā un zvaigžņu finālspēle.

Sporta klubs “Vlasta Syslová” Benešovā (Čehija) rīkoja pēcpusdienu, kurā varēja trenēties ar āra iekārtām, nūjot un pārrunāt veselīgu kustību nepieciešamību.

Galvenais, lai sporta un fizisko aktivitāšu popularizēšana būtu interesanta un lai vietējos iedzīvotājus izdotos iesaistīt kopīgā pasākumā.

 

Iesaisties sporta nedēļā

Sporta nedēļa ir domāta jebkura vecuma cilvēkiem no visas Eiropas. Piedaloties sporta nedēļas pasākumos, ieguvums tev un tavai organizācijai, mikrorajonam vai pilsētai saglabāsies ilgāk nekā tikai vienu nedēļu. Būs garantēts šis:

  • labāki kontakti starp iedzīvotājiem;
  • labs priekšstats par tavu sporta organizāciju un pilsētu kā fiziski aktīvu un rosīgu;
  • iespēja tavai organizācijai vai pilsētai parādīt citiem, kādas sporta iespējas tā var piedāvāt;
  • labāka informētība par sporta un fizisko aktivitāšu priekšrocībām;
  • pozitīvs priekšstats par tavu sporta organizāciju un pilsētas sociālo un fizisko kapitālu;
  • lielāks nacionālais un starptautiskais tīkls un labāki kontakti;
  • tavas sporta organizācijas, iestādes vai pilsētas aktīva popularizēšana vietējiem iedzīvotājiem un plašākai starptautiskajai publikai.