Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Programmet Ungdom för Europa – utbyten och projekt

Vill du engagera dig i det europeiska samhället och träffa andra ungdomar från olika länder i Europa? Ungdom för Europa ger dig chansen till detta. Här kan du läsa mer om de olika projekt som programmet erbjuder.

Som en del i EU:s program Aktiv ungdom erbjuder Ungdom för Europa utbyten, ungdomsinitiativ och ungdomsdemokratiprojekt. Här följer några exempel.

 

Ungdomsutbyte

Till ungdomsutbytet ”Slainte agus An Oige” i Omagh i Nordirland samlades ett fyrtiotal ungdomar från Irland, Litauen, Polen och Storbritannien. Genom att delta i olika friluftsaktiviteter skulle ungdomarna uppmuntras till en sundare livsstil. De prövade på olika idrottsaktiviteter och deltog i workshoppar, och varje deltagargrupp gjorde en presentation av sitt lands kultur och historia. Programmet stärkte ungdomarnas självkänsla, vidgade deras vyer och ökade deras acceptans av andra. De fick också lära sig mer om andra kulturer, vilket fick dem att värdesätta andra länder.

 

Nationellt ungdomsinitiativ

I Turkiet samarbetade 12 ungdomar med en lokal icke-statlig organisation i ett projekt för att lära ut grundläggande datorkunskaper till gatubarn. För att initiativet skulle få en europeisk dimension tog ungdomarna reda på hur livet ser ut för barn i liknande situationer i andra länder i Europa. De samlade in information som de delade med sig av, och sedan diskuterade de likheter och skillnader i gatubarnens situation i olika länder i Europa.

 

Ungdomsdemokratiprojekt

Kommunerna Mynämäki och Lieto i Finland och två ungdomsgrupper från Kjøllefjord i Norge genomförde ett ungdomsdemokratiprojekt i båda länderna. Ungdomarna var 15−17 år gamla och kom från små och avlägsna kommuner där några av dem var aktiva i lokala ungdomsråd. Syftet med projektet var att ungdomarna skulle lära sig mer om olika system för beslutsfattande och att ungdomar och beslutsfattare skulle närma sig varandra. Ungdomarna skapade en ”drömstad” där de simulerade beslutsfattande i kommunfullmäktige för att ta reda på hur representativ demokrati fungerar i praktiken.

Läs mer om dessa och andra projekt inom Aktiv ungdom

 

Hur söker jag?

För att söka måste du:

  • vara mellan 13 och 30 år eller aktiv i en organisation för ungdomsarbete eller en ungdomsorganisation.
  • bo i ett av de länder som deltar i programmet.

Läs mer om hur du ansöker

Om du och ditt projekt uppfyller ansökningskraven ska du sända din ansökan till Eacea eller till programkontoret i ditt land.

 

Tidsfrister

För projekt som lämnas in till det nationella programkontoret är sista ansökningsdag:

  • 1 februari – för projekt som startar 1 maj–31 oktober
  • 1 maj – för projekt som startar 1 augusti–31 januari
  • 1 oktober – för projekt som startar 1 januari–30 juni

 

För projekt som lämnas in till Eacea är sista ansökningsdag:

  • 1 februari – för projekt som startar 1 augusti–31 december
  • 1 juni – för projekt som startar 1 december–30 april
  • 1 september – för projekt som startar 1 mars–31 juli