Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

Program stypendialny YouthActionNet

Jesteś młodym przedsiębiorcą społecznym? Działasz w swojej społeczności na rzecz przemian społecznych lub ochrony praw dzieci? Program stypendialny YouthActionNet może wesprzeć twój projekt!

Program stypendialny YouthActionNet jest skierowany do wyróżniających się przedsiębiorców społecznych z całego świata, którzy stosują innowacyjne metody przy rozwiązywaniu kwestii o znaczeniu międzynarodowym.

Co roku 20 przedsiębiorców, wybranych spośród wszystkich kandydatów, uczestniczy w rocznym programie stypendialnym, który obejmuje następujące moduły:

· doskonalenie umiejętności  – ciągła możliwość uczenia się od siebie nawzajem, współpracy i wymiany informacji. Nauka koncentruje się na sześciu wymiarach przywództwa: osobistym, wizjonerskim, politycznym, opartym na współpracy, organizacyjnym i społecznym

· networking i zasoby – uzyskiwanie dostępu do zasobów finansowych (dotacje) i ludzkich (wolontariusze, mentorzy) potrzebnych do wspierania innych stypendystów i ich projektów, kontakty i współpraca związane z projektami i partnerami Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (IYF), członkostwo w globalnej sieci stypendystów i alumnów programu YouthActionNet

· działania wspierające – szkolenia w dziedzinie planowania komunikacji, kontaktów z mediami, opracowywania informacji, prowadzenia prezentacji i innowacyjnego wykorzystania nowych technologii medialnych, dostęp do globalnych platform rzecznictwa i relacje w mediach.

 

Procedura

W programie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku od 18 do 29 lat
  • będące założycielami organizacji/inicjatorami projektów lub głównymi prowadzącymi projektu w ramach organizacji i posiadające udokumentowane roczne doświadczenie w zakresie działań na rzecz przemian społecznych
  • biegle posługujące się językiem angielskim (wnioski należy przesyłać w języku angielskim)
  • na tyle dyspozycyjne, by w wyznaczonym dniu móc uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach.

Jeśli spełniasz te warunki, zarejestruj się i zgłoś swoją kandydaturę online − kolejny nabór rozpoczyna się w lutym 2013 r.

 

Po raz pierwszy uczestniczyłem w warsztatach, podczas których młodzi działacze społeczni z całego świata uczyli się od siebie nawzajem, jak lepiej zarządzać swoimi organizacjami. To było wyjątkowe doświadczenie, a przede wszystkim pokazało mi, że w tej pracy nie jestem sam.
Wspomnienia jednego z uczestników

 

 

Celem działającego od 2001 roku programu Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (International Youth Foundation) jest wspieranie młodych ludzi we wprowadzaniu pozytywnych zmian w swojej społeczności.