Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - baranq.jpg

Program Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe

Uczysz się w szkole zawodowej lub odbywasz szkolenie zawodowe? Szukasz szkolenia połączonego z praktyką za granicą? Program Leonardo da Vinci jest zatem dla Ciebie!

Dzięki programowi Leonardo da Vinci studenci, stażyści i niedawni absolwenci mogą wyjechać na międzynarodowe praktyki do przedsiębiorstw lub instytucji szkoleniowych.

Z programu mogą również skorzystać szkoleniowcy i inne osoby z organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

 

Jak można się zgłosić?

O udział w programie Leonardo da Vinci mogą się ubiegać uczniowie lub niedawni absolwenci szkół zawodowych lub wyższych z poniższych krajów:

  • wszystkich krajów UE
  • Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

 

Jeśli spełniasz te kryteria skontaktuj się z osobą zajmującą się praktykami bądź biurem ds. współpracy międzynarodowej w Twojej szkole/uczelni.

 

Zgłoszenie do programu Leonardo musi złożyć organizacja, a nie osoba prywatna. Więcej informacji udziela agencja Leonardo w Twoim kraju.

 

„Ta praktyka zmieniła moja życie, ponieważ pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w zupełnie innej grupie ludzi i rozwinąć swoją osobowość. Zdobyłam wprawdzie teoretyczną wiedzę na temat tego, jak powinna wyglądać opieka społeczna, ale kontakt z prawdziwymi ludźmi doświadczającymi prawdziwych, poważnych problemów z integracją, to zupełnie inna sprawa. Wiedzę zdobytą dzięki temu doświadczeniu wykorzystuję w mojej obecnej pracy.”
Andreia Alves z Portugalii ukończyła studia z zakresu opieki społecznej i wyjechała na praktykę do Wielkiej Brytanii.

 

 

Z programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie", finansowane są równie inne działania, w tym projekty mające na celu przeniesienie bądź opracowanie innowacyjnych praktyk i sieci zajmujących się aktualnymi zagadnieniami kształcenia zawodowego.