Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy

Pris til unge som forsker på idrettsvitenskap

Unge forskere kan delta i European College of Sport Science-konkurransen for fremragende vitenskapelig arbeid og vinne pengepremier som kan bidra til å finansiere prosjektene og forskningen deres.

European College of Sport Science (ECSS) støtter unge forskere som driver med forskningsarbeid innen feltet idrett og idrettens effekt på helsen vår ved å dele ut YIA-prisen (Young Investors Award).

 

Hvem kan søke?

For å være kvalifisert for YIA-prisen må du være under 32 år og enten være doktorgradsstudent (eller lignende) eller akademiker som har fullført en doktorgrad for mindre enn 2 år siden. Du må også være ECSS-medlem før du sender inn en søknad.

 

Hvordan søker du?

Hvis du tilfredsstiller alle kravene, kan du sende søknaden til førstkommende ECSS-kongress. Du må også laste ned og fylle ut YIA-godkjennelsesskjemaet og returnere det til ECSS-kontoret.