Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© shutterstock.com - watcharakun

Praktika Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametis

Kas oled huvitatud võrgu- ja infoturbest? Miks mitte taotleda praktikakohta Kreetal asuvas Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametis (ENISA)? Kui osutud väljavalituks, saad 3–5 kuu vältel omandada kogemusi ja teadmisi ENISA igapäevatöö kohta.

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevusvaldkonnaks on küberturve Euroopa Liidus, sh ELi ja selle liikmesriikide võrgu- ja infoturve, et arvutid, mobiiltelefonid, pangandus ja internet toimiksid nõuetekohaselt ning toetaksid Euroopa digitaalmajandust.

 

Kes saavad kandideerida?

Selleks et taotleda praktikakohta ENISA-s, pead:

  • olema hiljuti ülikooli lõpetanud või uue ametialase karjääri alguses noor, kellel on eelistatavalt diplom informaatikas, matemaatikas või füüsikas;
  • olema ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik, kuigi piiratud arv kohti on ka ELi mittekuuluvate riikide kodanikele;
  • oskama väga heal tasemel inglise keelt ja mõnda muud ELi keelt.

Kui oled juba olnud praktikal või töötanud mõnes ELi institutsioonis või asutuses, ei saa sa praktikat ENISA-s taotleda. Samuti ei tohi sul olla selliseid ametialaseid sidemeid kolmandate pooltega, mis kõnealuse praktikaga kokku ei sobi, ning sa ei tohi praktika ajal olla muul palgatööl.

 

Kuidas kandideerida?

Peaksid regulaarselt kontrollima ENISA veebisaidi vabade töö- ja praktikakohtade lehekülge, kuna eri osakondades pakutavate praktikakohtade arvu üle otsustatakse igal aastal. Kui leiad sobiva praktikakoha, esita elektrooniline taotlusvorm.

 

Praktikandid saavad igakuist toetust (700 eurot) ning neile hüvitatakse reisikulud Kreekasse ja tagasi.