Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Praktika Euroopa Parlamendis

Kas sooviksid kunagi saada oma riigi saadikuks Euroopa Parlamendis? Alustuseks võiksid taotleda tasustatud praktikakohta, et parlamendi tööga lähemalt tutvuda. Saad valida üldise või ajakirjanduspraktika vahel.

Tasustatud Robert Schumani praktika on mõeldud üksnes ülikooli lõpetanud isikutele. Praktika eesmärk on võimaldada sul täiendada  oma õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Parlamendi tegevusega.

 

Kuidas kandideerida?

Kandideerides üldisele praktikale, pead tõendama, et oled kirjutanud uurimustöö kas osana ülikooliõpingutest või teadusajakirja jaoks.  

Kandideerides ajakirjanduspraktikale, pead esitama ka tõendid ametialase kogemuse või ajakirjandushariduse kohta.

Kui täidad need tingimused, võid esitada veebipõhise taotlusvormi. Ühe praktikaliigi kohta võib esitada ainult ühe avalduse.

 

Tähtajad

Tasustatud praktika kestab 5 kuud ning algab iga aasta 1. märtsil ja 1. oktoobril.

Taotlusi saab esitada:

  • märtsis algava praktika puhul eelneva aasta 15. augustist kuni 15. oktoobrini;  
  • oktoobris algava praktika puhul sama aasta 15. märtsist kuni 15. maini.

 

Kui osutud väljavalituks

Juhul kui sind välja valitakse, pead esitama järgmised dokumendid:

  • koopia passist või isikutunnistusest;
  • koopia(d) ülikoolidiplomi(te)st;
  • soovituskiri kutseala esindajalt, kes suudab anda sinu võimete kohta objektiivse hinnangu;
  • üldise praktika kandidaadid: tõend uurimustöö kirjutamise kohta (kinnitus, tiitelleht, diplom vms);
  • ajakirjanduspraktika kandidaadid: publikatsioon või tõend mõne ELi liikmesriigi ajakirjanike liitu kuulumise kohta või diplom ELi liikmesriigis või taotlejariigis tunnustatud ajakirjandushariduse omandamise kohta.