Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Nuorten Eurooppa -ohjelmassa opitaan käytännön kautta

Nuorten Eurooppa -ohjelman hankkeissa erimaalaisilla nuorilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja toimia aktiivisina kansalaisina. Hankkeita on monenlaisia – ehkä sinullekin löytyy sopiva.

Nuorten Euroopan nuorisovaihto-ohjelmat ja muut hankkeet ovat osa EU:n Youth in Action -toimintaohjelmaa. Nuorten Eurooppaan kuuluu monenlaista toimintaa.

 

Nuorisovaihto

Pohjois-Irlannin Omaghissa toteutettu Slainte agus An Oige -hanke kokosi yhteen 40 nuorta Irlannista, Liettuasta, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hankkeella haluttiin kannustaa nuoria terveellisiin elintapoihin ja ulkoiluun. Osallistujat saivat tilaisuuden kokeilla erilaisia urheilulajeja ja osallistua työpajoihin. He esittelivät toisilleen myös oman maansa kulttuuria ja historiaa. Hankkeessa haluttiin kasvattaa nuorten itsetuntoa, lisätä suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta sekä tarjota tilaisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja erilaisiin arvoihin.

 

Kansallinen nuorisoaloite

Turkissa 12 nuorta teki yhteistyötä paikallisen kansalaisjärjestön kanssa hankkeessa, jossa opetettiin katulapsille tietokoneen käytön perustaitoja. Turkkilaisten katulasten auttamisen lisäksi osallistujat selvittivät katulasten tilannetta Euroopassa. He keräsivät tietoa ja keskustelivat havainnoistaan – mitä yhtäläisyyksiä ja eroja oli katulapsilla eri Euroopan maissa.

 

Nuorison demokratiahanke

Mynämäen ja Liedon kunnat ja kaksi Kjøllefjordista Norjasta kotoisin olevien nuorten ryhmää toteuttivat nuorison demokratiahankkeen Suomessa ja Norjassa. Pienistä kunnista ja syrjäseuduilta kotoisin olevat osallistujat olivat 15–17-vuotiaita. Jotkut heistä toimivat aktiivisesti paikallisissa nuorisoneuvostoissa. Hankkeen tavoitteena oli tutustua päätöksentekojärjestelmiin sekä lähentää nuoria ja päättäjiä toisiinsa. Nuoret rakensivat unelmakylän, jossa ryhmät simuloivat kunnanvaltuustojen päätöksentekoa ja tarkastelivat edustuksellisen demokratian toteutumista käytännössä.

Lisätietoa Youth in Action -hankkeista

 

Hakumenettely

Hakijoiden on oltava:

  • 13–30-vuotiaita tai aktiivisesti mukana nuorisotyössä tai nuorisojärjestöissä
  • asuttava jossakin Youth in Action -ohjelmassa mukana olevassa maassa.

Lisätietoa hakumenettelystä

Hakemukset lähetetään EACEA-toimeenpanovirastoon tai oman maan kansalliseen yhteyspisteeseen.

 

Määräajat

Kansallisille yhteyspisteille toimitettaville hankehakemuksille on vuosittain kolme määräaikaa:

  • 1. helmikuuta hankkeille, jotka alkavat 1.5.–31.10.
  • 1. toukokuuta hankkeille, jotka alkavat 1.8.–31.1.
  • 1. lokakuuta hankkeille, jotka alkavat 1.1.–30.6.

 

EACEA-toimeenpanovirastolle toimitettaville hankehakemuksille on myös kolme määräaikaa vuodessa:

  • 1. helmikuuta hankkeille, jotka alkavat 1.8.–31.12.
  • 1. kesäkuuta hankkeille, jotka alkavat 1.12.–30.4.
  • 1. syyskuuta hankkeille, jotka alkavat 1.3.–31.7.