Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Citizens Initiative
© European Commission

Norėtumėte pakeisti teisę?

Ką darytumėte, jei galėtumėte rengti teisės aktus? Piliečių iniciatyva jums suteikiama galimybė prisidėti prie ES politikos formavimo ir netgi siūlyti savo teisės aktus.

Europos piliečių iniciatyva jums suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką – jūs galite paraginti Europos Komisiją pasiūlyti naują teisės aktą.

 

Viskas prasideda nuo idėjos…

Jei jūsų idėja susijusi su politikos sritimi, kurios teisės aktus siūlyti priklauso Komisijos kompetencijai, galite pateikti piliečių iniciatyvą.

Žinoma, kad į ją būtų atsižvelgta, turite atitikti tam tikras oficialias sąlygas. Pirmiausia, negalite veikti vienas: jūsų iniciatyvą turi bendrai pateikti „piliečių komitetas“.

Jūs taip pat turite surinkti 1 milijoną parašų tam tikrame skaičiuje ES šalių. Jei jums tai pavyks, tikslas gali būti ranka pasiekiamas!

 

Kas toliau?

Surinkę milijoną parašų galite būti tikri, kad:

  • Komisija atidžiai išnagrinės jūsų iniciatyvą (galite net asmeniškai susitikti su Komisijos pareigūnais ir išsamiai paaiškinti jiems savo idėją);
  • turite galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešąjį svarstymą Europos Parlamente.

Komisija yra teisiškai įpareigota pateikti oficialų atsakymą – paaiškinti, kokią priemonę ji pasiūlys ir kodėl arba kodėl ji negali imtis veiksmų.

Jei Komisija nuspręs imtis veiksmų, ji pateiks oficialų naujo teisės akto pasiūlymą. Tačiau, kad būtų priimtas, teisės aktui turi pritarti (paprastai) Europos Parlamentas ir ES šalių vyriausybės, bendrai veikiančios ES Taryboje.