Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Noortevahetused ja projektid programmi „Euroopa noored” raames

Programmi „Euroopa noored” projektid annavad sulle võimaluse tegutseda aktiivse Euroopa kodanikuna ning kohtuda teistest riikidest pärit noortega. Tutvu erinevate algatustega.

Alaprogramm „Euroopa noored”, mille raames korraldatakse noortevahetusi, noortealgatusi ja noorte demokraatiaprojekte, on osa laiemast ELi programmist „Aktiivsed noored” (Eestis on ka põhiprogrammi nimetusena kasutusel „Euroopa noored”). Loe täpsemalt, milliseid algatusi see hõlmab.

 

Noortevahetus

Projekti „Slainte agus An Oige” raames kohtusid 40 Iirimaalt, Leedust, Poolast ja Ühendkuningriigist pärit noort Põhja-Iirimaal Omaghis. Eesmärk oli julgustada noori järgima tervislikke eluviise ja osalema vabaõhutegevuses. Noored said proovida erinevaid spordialasid ning osalesid õpikodades. Samuti tutvustasid nad üksteisele oma maa kultuuri ja ajalugu. Projektiga aidati tõsta noorte enesehinnangut, suurendada sallivust teiste suhtes ning vähendada eelarvamusi. Samuti andis see võimaluse tutvuda teiste kultuuridega ning õppida hindama eri riike.

 

Riiklik noortealgatus

Türgis tegid 12 noort koostööd kohaliku valitsusvälise organisatsiooniga projekti raames, mille eesmärk oli anda tänavalastele algteadmised arvuti kasutamisest. Et anda riiklikule noortealgatusele Euroopa mõõde, uurisid noored tänavalaste olukorda teistes Euroopa riikides. Osalejad kogusid teavet, jagasid oma leide ning arutasid, millised on sarnasused ja erinevused tänavalaste olukorras erinevates Euroopa riikides.

 

Noorte demokraatiaprojekt

Mynämäki ja Lieto omavalitsused (Soome) ning kaks Kjøllefjordi (Norra) noorterühma teostasid Soomes ja Norras noorte demokraatiaprojekti. Osalejad olid väikestest äärealadel asuvatest kogukondadest pärit 15–17-aastased noored, kellest osa oli tegev kohalikes noortekogudes. Projekti eesmärk oli tutvuda otsustussüsteemidega ning tuua noori ja otsustajaid üksteisele lähemale. Noored ehitasid unistusteküla, kus rühmad simuleerisid omavalitsuste otsustusprotsessi ning uurisid, kuidas osalusdemokraatia tegelikkuses toimib.

Lisateave nende ja teiste programmi „Euroopa noored” projektide kohta.

 

Taotlemine

Rahastamise taotlemiseks pead

  • olema 13–30-aastane noor, tegelema noorsootööga või kuuluma noorteorganisatsiooni;
  • elama programmis osalevas riigis.

Lisateave taotlemise kohta

Kui sinu projekt on toetuskõlblik, saada taotlus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele  (EACEA) või programmi koordineerivale riiklikule büroole.

 

Tähtajad

Riiklikule büroole esitatavatel projektidel on aastas kolm taotlemistähtaega:

  • 1. veebruar – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. mai – 31. oktoober;
  • 1. mai – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. august – 31. jaanuar;
  • 1. oktoober – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. jaanuar – 30. juuni.

 

Täitevasutusele esitatavatel projektidel on samuti kolm taotlemistähtaega:

  • 1. veebruar – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. august – 31. detsember;
  • 1. juuni – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. detsember – 30. aprill;
  • 1. september – projektid, mis algavad ajavahemikus 1. märts – 31. juuli.