Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Mladi za Evropo – izmenjave in projekti neformalnega izobraževanja

Projekti programa „Mladi za Evropo“ pomagajo mladim uveljavljati aktivno državljanstvo in jim omogočajo, da spoznajo druge mlade iz različnih držav. Pozanimaj se, kakšni projekti so na voljo.

Mladi za Evropo – program ponuja izmenjave, mladinske pobude in projekte mladih za demokracijo, ki so vsi del programa Mladi v akciji. Za kakšne pobude gre?

 

Mladinske izmenjave

V okviru projekta „Slainte agus An Oige“ se je v severnoirskem kraju Omagh zbralo 40 mladih iz Irske, Litve, Poljske in Združenega kraljestva. Mladi so se prek dejavnosti na prostem seznanili z načeli zdravega življenjskega sloga. Preskusili so se v različnih športih in se udeležili delavnic. Vsaka skupina je tudi predstavila kulturo in zgodovino svoje države. Program je bil namenjen spodbujanju samospoštovanja, sprejemanju drugačnosti, odprtosti, spoznavanju drugih kultur in pomena drugih držav.

 

Nacionalna mladinska pobuda

V Turčiji je 12 mladih sodelovalo z lokalno nevladno organizacijo pri projektu, ki je otroke, ki živijo na ulici, naučil osnovnega računalniškega znanja. Da bi ta nacionalna mladinska pobuda dobila tudi evropsko razsežnost, so mladi raziskovali, kakšen je položaj otrok z ulice v drugih evropskih državah. Zbirali so informacije, razpravljali o svojih ugotovitvah ter o podobnih in drugačnih življenjskih pogojih brezdomnih otrok v drugih evropskih mestih.

 

Projekt mladih za demokracijo

Občini Mynämäki in Lieto na Finskem ter dve mladinski skupini iz norveškega kraja Kjøllefjord so izvedle projekt mladih za demokracijo v obeh državah. V projektu so sodelovali mladi v starosti od 15 do 17 let iz manjših in oddaljenih skupnosti, nekateri so tudi dejavni v krajevnih mladinskih svetih. V projektu so pobližje spoznali sisteme in nosilce odločanja. Zgradili so sanjsko vas, v kateri so nato simulirali sprejemanje odločitev v občinskih svetih in preskusili, kako deluje predstavniška demokracija.

Več o teh in drugih projektih programa Mladi v akciji.

 

Prijava

Prijaviš se lahko, če:

  • si star od 13 do 30 let in se udejstvuješ v mladinski organizaciji
  • prebivaš v eni od držav, ki lahko sodelujejo v projektu.

Postopek prijave

Če ti in tvoj projekt izpolnjujeta pogoje, pošlji prijavo na agencijo EACEA ali na nacionalno agencijo.

 

Roki

Projekte lahko predložiš nacionalni agenciji trikrat na leto, in sicer:

  • 1. februarja – za projekte, ki se začnejo med 1. majem in 31. oktobrom
  • 1. maja – za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. januarjem
  • 1. oktobra – za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 30. junijem

 

Tudi Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA ) lahko predložiš projekte trikrat na leto, in sicer:

  • 1. februarja – za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom
  • 1. junija – za projekte, ki se začnejo med 1. decembrom in 30. aprilom
  • 1. septembra – za projekte, ki se začnejo med 1. marcem in 31. julijem