Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Spoznávajte svet

A picture
© fotolia.com - goodluz

Mimoeurópske webové lokality pre mladých

Objavte nové horizonty za hranicami Európy! Tieto webové lokality pre mladých ľudí sú skvelou cestou, ako začať.

Austrálsky portál pre mládež – webová lokalita austrálskej vlády, ktorá zastrešuje oblasť zdravia, vzdelávania a práce, kultúry, životného prostredia, financií a ďalšie.

 

Ibero-americká mládežnícka organizácia (len v španielčine a portugalčine) – medzinárodná organizácia, ktorá združuje mládežnícke agentúry v Latinskej Amerike, Španielsku a Portugalsku. Zameriava sa na začlenenie, integráciu a spoluprácu mladých ľudí a obsahuje aktuality, prehľad podujatí, odkazy na videá a na národné organizácie.

 

Juhoafrický portál pre mládež – spravuje ho Juhoafrická agentúra pre rozvoj mládeže, ktorá sa zameriava na rozvoj mládeže a problémy mladých ľudí. Nájdete tu informácie o pracovnom živote, hľadaní zamestnania, štipendiách, zdraví, podnikaní a získavaní nových zručností.

 

Youth Canada – praktické informácie o pracovných miestach, kariére, cestovaní v zahraničí, vzdelávaní, peniazoch, zdraví, službách pre mladých ľudí a pod.

 

Portál pre mládež v Latinskej Amerike a karibskej oblasti – zameriava sa na mládežnícke siete, organizácie, skupiny a ľudí, ktorí pracujú s mládežou v Latinskej Amerike a Karibiku. Obsahuje diskusné fórum, spravodajcu, knižnicu a informácie o občianstve, kultúre, vzdelávaní, životnom prostredí, oddychu, práci, zdraví, životnom štýle a dobrovoľníctve.