Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - baranq.jpg

Leonardo da Vinci – yrkesrettet utdanning og opplæring

Er du under yrkesrettet utdanning eller opplæring? Ser du etter arbeidsrelatert opplæring i utlandet? Da er Leonardo da Vinci noe for deg.

Leonardo da Vinci hjelper studenter, lærlinger og nyutdannede med utplasseringer i internasjonale bedrifter eller opplæringsinstitusjoner.

Programmet er også åpent for fagfolk og personer fra organisasjoner som jobber innenfor dette feltet.

 

Slik søker du

For å være kvalifisert må du nylig ha fullført eller være i ferd med å fullføre et yrkesfaglig kurs eller høyere utdanning i ett av følgende deltakerland:

  • Alle EU-land
  • Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia, Sveits, Albania, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Montenegro og Serbia.

 

Er dette noe for deg? Da ber vi deg ta kontakt med utplasseringsansvarlig eller europeisk/internasjonalt kontor ved din institusjon.

 

Søknader til Leonardo da Vinci-programmet sendes inn av organisasjoner, ikke enkeltpersoner. For mer informasjon kan du ta kontakt med Leonardo-senteret i ditt land.

 

«Denne utplasseringen var en revolusjonerende opplevelse for meg. Jeg fikk muligheten til å oppleve en helt annen sosial virkelighet og utvikle meg som person. Jeg hadde lært hvordan sosialt arbeid ser ut i teorien, men det var noe helt annet å være i kontakt med ekte mennesker med alvorlige integreringsproblemer. Denne erfaringen lærte meg masse som jeg får brukt for i min nåværende jobb.»
Andreia Alves fra Portugal studerte sosialt arbeid og dro til Storbritannia for utplassering.

 

 

Som del av EU-Kommisjonens program for livslang læring finnes det også støtte i Leonardo da Vinci-programmet til forskjellige typer aktiviteter, herunder prosjekter for overføring eller utvikling av nyskapende ordninger og nettverk med fokus på sentrale temaer innenfor yrkesfaglig opplæring.