Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

A picture
© shutterstock.com - baranq.jpg

Leonardo da Vinci – yrkespraktik utomlands

Går du en yrkesinriktad utbildning? Vill du praktisera utomlands? I så fall är Leonardo da Vinci något för dig.

Leonardo da Vinci hjälper studenter och nyutexaminerade att hitta praktikplats vid utländska företag och utbildningsanstalter.

Programmet är även öppet för yrkesverksamma och för alla som jobbar inom en organisation eller ett företag som sysslar med yrkesutbildning.

 

Hur söker jag?

För att få delta ska du vara inskriven vid eller nyligen ha tagit examen från en yrkesutbildning eller universitets-/högskoleutbildning i ett av följande länder:

  • Ett EU-land
  • Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Montenegro eller Serbien.

 

Är du intresserad? Kontakta i så fall praktikansvarig eller kontoret för studier i Europa/världen vid din institution.

 

Det är bara organisationer eller företag som kan söka till Leonardo. Enskilda personer kan alltså inte söka. Vill du veta mer? Kontakta kontoret för Leonardo da Vinci-programmet i ditt land.

 

”Praktiken ändrade mitt liv eftersom den gav mig möjligheten att uppleva en helt annan mänsklig verklighet och att växa som människa. I teorin hade jag lärt mig vad socialt arbete innebar, men att faktiskt komma i kontakt med människor med riktigt allvarliga integrationsproblem, det är en helt annan sak. Med denna erfarenhet i bagaget hade jag mycket ny kunskap att ta med mig till mitt nuvarande jobb.”
Andreia Alves från Portugal studerade socialt arbete och praktiserade i Storbritannien

 

 

Som en del i EU-kommissionens program för livslångt lärande är Leonardo da Vinci också med och finansierar olika aktiviteter, t.ex. projekt för utbyte och utveckling av innovativa metoder inom yrkesutbildning och nätverk som fokuserar på olika teman inom yrkesutbildning.