Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© shutterstock.com - baranq.jpg

Leonardo da Vinci – kutseharidus ja -koolitus

Kas omandad kutseharidust või osalde kutsekoolituses? Kas otsid tööalast koolitust välismaal? Sel juhul on programm Leonardo da Vinci sinu jaoks.

Leonardo da Vinci on mõeldud üliõpilastele, praktikantidele ja äsjastele ülikoolilõpetajatele, et nad saaksid rahvusvahelist praktikat ettevõtetes või koolitusasutustes.

Programm on avatud ka kutsehariduse valdkonna töötajatele ning kõigile, kes tegutsevad selle valdkonna organisatsioonides.

 

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks pead osalema kutseõppes või omandama kõrgharidust või olema hiljuti lõpetanud asjaomased kursused ühes järgmistest programmis osalevatest riikidest:

  • kõik ELi liikmesriigid
  • Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, Šveits, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia.

Kas vastad nendele tingimustele? Kui jah, siis võta ühendust asjaomase ametnikuga oma asutuses või Euroopa/rahvusvahelise bürooga.

 

Leonardo avaldused peab esitama organisatsioon, mitte üksikisik. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võta ühendust Leonardo programmi haldava asutusega oma riigis.

 

„See praktika oli minu jaoks elu kogemus, kuna andis võimaluse kogeda täiesti teistsugust tegelikkust ning arenda isiksusena. Teoreetiliselt olin varem õppinud, milline peaks sotsiaaltöö olema, kuid olles kontaktis reaalsete inimestega, kellel on reaalsed tõsised integratsiooniprobleemid, on lugu väga erinev. Tänu sellele kogemusele sain rakendada oma töös palju uusi teadmisi.”
Andreia Alves Portugalist, kes õppis sotsiaaltööd ning oli praktikal Ühendkuningriigis

 

 

Osana Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmist rahastab Leonardo da Vinci eri liiki tegevusi, sealhulgas projekte selliste innovaatiliste lahenduste ja võrgustike levitamiseks või arendamiseks, mis keskenduvad kutsehariduse olulistele teemadele.