Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Citizens Initiative
© European Commission

Kunne du tenkt deg å endre lovene?

Hva ville du gjort hvis du var sjefen? Borgerinitiativet gjør det mulig å komme med innspill til EU-politikken og til og med foreslå dine egne lover.

Det europeiske borgerinitiativet gjør det mulig for deg å delta direkte i EUs politiske beslutningsprosesser ved å be EU-kommisjonen om å foreslå en ny lov.

 

Det starter med en idé …

Hvis ideen din er relatert til et politisk område der Kommisjonen har makt til å fremsette lover, kan du fremme et borgerinitiativ.

Det er selvsagt noen formelle vilkår som må foreligge for å fremme initiativet. Det er spesielt viktig å merke seg at du ikke kan få gjennomslag alene: initiativet må sendes inn i felleskap via en "borgerkomité".

Og du må få 1 million underskrifter i en rekke EU-land. Men når du har kommet så langt, kan det hende ting begynner å skje!

 

Hva er det neste som skjer?

Med én million stemmer er du garantert følgende:

  • Kommisjonen vurderer initiativet ditt nøye. Det kan til og med hende du får møte representanter fra Kommisjonen slik at du kan forklare ideen din i detalj.
  • Du kan presentere initiativet ditt på en offentlig høring i Europaparlamentet.

Kommisjonen er juridisk bundet til å gi et formelt svar og formulere hvilke tiltak de vil iverksette og hvorfor, eller begrunne hvorfor det ikke er mulig å iverksette tiltak.

Hvis Kommisjonen beslutter å iverksette tiltak, vil dette komme i form av et formelt forslag til en ny lov. Men for at loven skal kunne tre i kraft, må den godkjennes av (vanligvis) både EU-parlamentet og EU-myndigheter, som i fellesskap handler via EU-rådet.