Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© fotolia.com - lznogood

Kde môžete vyjadriť svoj názor?

Existujú rôzne spôsoby ako presadiť vaše nápady, napríklad hlasovanie alebo štruktúrovaný dialóg. Ak však nie je predvolebný čas, alebo ak sa vaša otázka nevzťahuje priamo na politickú oblasť, sú aj iné spôsoby, ako sa môžete vyjadriť.

Či ide o politické otázky, témy súvisiace s mládežou, spoločnosťou, zdravím alebo ľudskými právami. Diskutujte na mieste alebo bez toho, aby ste opustili svoje obydlie. Pozrite si všetky miesta, kde môžete vyjadriť svoj názor.

 

Portál Váš hlas v Európe umožňuje, aby ste sa prostredníctvom príspevkov ku konzultáciám a diskusiám či inými kanálmi podieľali na procese tvorby politík Európskej komisie. Komisia má záujem vypočuť si vaše názory, je ochotná čeliť kritike a využiť vaše skúsenosti.

 

Občianske fórum Agora sa usiluje byť prostredníkom medzi vami a Európskym parlamentom. Je pre vás príležitosťou, aby ste sa zúčastnili na diskusiách o legislatívnom programe Parlamentu. Agora môže prísť s konkrétnymi politikami, ktoré sú založené na každodennej skúsenosti.

 

Fórum mládeže UNESCO spája mladých delegátov z celého sveta, aby si mohli medzi sebou vymieňať názory, zdieľať skúsenosti, uvažovať a nájsť spoločné obavy a problémy.

 

UNICEF Hlas mládeže je online platforma slúžiaca mladým ľuďom nato, aby sa dozvedeli viac o problémoch, ktoré ovplyvňujú svet. Prostredníctvom tejto platformy môžu mladí ľudia z celého sveta vyjadriť svoje názory, skúmať, diskutovať a podnikať kroky na riešenie globálnych problémov.

 

Globálne hlasy online je medzinárodná, viacjazyčná komunita, ktorá uverejňuje  blogy, fotografie a zvukové záznamy z vyše 130 krajín s cieľom pomôcť ľuďom na celom svete získavať a uverejňovať informácie o svojom spoločenstve. Môžete sa zapojiť, ak pošlete svoje názory alebo sa stanete autorom.