Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Citizens Initiative
© European Commission

Kas sooviksid muuta seadusi?

Mida sa teeksid, kui oleksid juht? Kodanikualgatus võimaldab sul kaasa rääkida ELi poliitikas ja pakkuda isegi välja seadusi.

Euroopa kodanikualgatus võimaldab sul osaleda otse ELi poliitikakujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekuid uute seaduste vastuvõtmiseks.

 

Kõik saab alguse ideest...

Kui sul on idee poliitikavaldkonna kohta, kus komisjonil on volitused teha seadusandlikke ettepanekuid, võid esitada selle kodanikualgatuse raames.

Loomulikult tuleb täita mõningad formaalsused – eelkõige ei saa sa seda teha üksi: algatus tuleb esitada ühiselt kodanike komitee kaudu.

Lisaks pead koguma eri ELi riikidest kokku miljon allkirja. Kui aga jõuad niikaugele, on sul võimalus kaasa rääkida!

 

Mis saab edasi?

Miljoni allkirjaga on tagatud, et:

  • komisjon uurib tõsiselt sinu algatust – võid isegi kohtuda komisjoni ametnikega isiklikult, et oma ideed täpsemalt selgitada;
  • saad esitada oma algatuse Euroopa Parlamendi avalikul arutelul.

Komisjon on seaduslikult kohustatud esitama ametliku vastuse, selgitades kas kavandatud tegevust või põhjuseid, miks ta ei saa tegutseda.

Kui komisjon otsustab tegutseda, siis toimub see uue ametliku seadusandliku ettepaneku vormis. Selleks et seadus jõustuks, peavad selle (tavaliselt) heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka ELi valitsused, kes tegutsevad ühiselt Euroopa Liidu Nõukogu kaudu.