Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Citizens Initiative
© European Commission

Jaký právní předpis byste prosadili vy?

Co byste změnili, kdybyste dostali tu možnost? Zapojit se do tvorby politických předpisů EU a dokonce navrhnout vlastní právní předpis umožňuje nyní tzv. občanská iniciativa.

Evropská občanská iniciativa vám jako občanům EU umožňuje přímo se podílet na tvorbě politiky EU – jejím prostřednictvím můžete vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla nový právní předpis.

 

Chce to dobrý nápad …

Pokud váš nápad spadá do některé z politických oblastí, které má Komise pravomoc upravovat právními předpisy, můžete jej předložit ve formě občanské iniciativy.

Samozřejmě existují určité formální podmínky, které je při tom třeba splnit – jak vás asi napadne, iniciativu nemůžete předložit jeden člověk: vaši iniciativu musí společně předložit tzv. výbor občanů.

Pak musíte v určitém počtu členských zemí EU získat alespoň 1 milion podpisů. Když se vám tohle podaří, jste téměř u cíle!

 

Co se děje potom?

Pokud získáte pro svůj návrh milion podpisů, máte jistotu, že:

  • Komise vaši iniciativu důkladně prostuduje – můžete dokonce požádat o setkání s úředníky Komise a osobně jim návrh vysvětlit
  • budete moci svou iniciativu představit na veřejném slyšení v Evropském parlamentu

Komise je ze zákona povinna zaslat vám odpověď, v níž budou uvedeny buď kroky, které na základě vašeho návrhu podnikne, nebo důvody, proč byla nucena věc zamítnout.

Pokud Komise rozhodne, že přijme na základě vaší iniciativy opatření, bude to formou návrhu nového právního předpisu. Než však takový návrh začne platit, musí být schválen Evropským parlamentem a obvykle i vládami členských států EU, prostřednictvím Rady EU.