Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics

Hlasovanie je najúčinnejšia zbraň

Ste už oprávnení voliť? Čo viete o voľbách? Hlasovanie je najvyššia forma účasti občanov na správe demokratických spoločností a právo, ktoré by mali využívať v plnej miere.

V demokratickej spoločnosti si občania môžu vo voľbách vybrať svojich volených zástupcov spomedzi viacerých kandidátov alebo politických strán. Hlasovanie je formálnym vyjadrením vašej podpory pre rozhodnutie, kandidáta, okruh kandidátov alebo stranu. Závisí to od krajiny, zvyčajne však môžete voliť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Vo väčšine krajín získavate právo voliť po dosiahnutí veku 18 rokov, ale keď sa prvýkrát ustanovilo hlasovacie právo, minimálna veková hranica bola 21 rokov. Európske fórum mládeže sa inšpirovalo príkladom Rakúska, kde môžete voliť po dovŕšení veku 16 rokov a spustilo celoeurópsku kampaň za zníženie veku voličov na 16 rokov.

 

Európske voľby

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 hlasovalo iba 29 % mladých ľudí (vo veku 18 – 24 rokov) a 50 % opýtaných uviedlo, že nemali dostatočné množstvo informácií o voľbách. Mladí ľudia budú mať pri najbližších európskych voľbách príležitosť svoju účasť zvýšiť. V júni 2014 budete môcť vybrať poslancov Európskeho parlamentu za svoju krajinu.

Čítanie volebných programov kandidátov a rozprávanie sa s rodičmi alebo učiteľmi sú osvedčené spôsoby získavania informácií o voľbách. Niektorí kandidáti majú dokonca vlastnú stránku na Facebooku, kde vám odpovedia na vaše otázky. Ak chcete získať informácie, ktoré súvisia s nasledujúcimi európskymi voľbami, kontaktujte najbližšiu informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu.

Ak žijete v zahraničí, naďalej môžete v domovskej krajine hlasovať v národných voľbách, zatiaľ čo pri voľbách do Európskeho parlamentu si môžete vybrať krajinu, v ktorej chcete voliť. Vaše hlasovacie práva v EÚ vám umožňujú voliť aj kandidovať v komunálnych voľbách v krajine, v ktorej žijete.

 

Ak sa najbližšie budete sťažovať alebo budete mať pocit, že niečo nie je v spoločnosti v poriadku, prečo radšej neskúsite hlasovať?