Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths

HIVi ennetus

Hinnanguliselt elas 2011. aasta lõpus Euroopas 2,3 miljonit HIVi nakatunud inimest. Kuidas viirusega võidelda?

Inimese immuunpuudulikkuse viirus HIV ründab immuunsüsteemi, häirides organismi võimet võidelda haigusttekitavate viiruste, bakterite ja seentega. Kui nakatumist ei tehta kindlaks ning seda ei ravita, nõrgeneb immuunsüsteem järk-järgult ning kujuneb välja AIDS (omandatud immuunpuudulikkuse sündroom) –  krooniline eluohtlik seisund. HIV levib seksuaalkontakti käigus ja vere vahendusel või emalt lapsele.

 

Ülemaailmne AIDSi päev

Iga aasta 1. detsembril ühendab ülemaailmne AIDSi päev inimesi kogu maailmas, et suurendada teadlikkust HIV/AIDSi kohta ning näidata üles rahvusvahelist solidaarsust seoses selle pandeemiaga. See võimaldab levitada teadlikkust ning soodustada edasiliikumist HIV/AIDSi ennetamisel ja ravis. Ajavahemikus 2011–2015 on ülemaailmse AIDSi päeva teemaks „Getting to zero”. See tähendab, et ei ole uusi nakatumisi. Ei esine diskrimineerimist. Ei ole AIDSiga seotud surmajuhtumeid.

Ülemaailmset AIDSi päeva saad aga toetada kogu aasta vältel, kui võitled HIViga. See tähendab HIVi kohta teabe kogumist ning teadmiste kasutamist, et kaitsta ennast ja teisi. Veebisaidilt worldaidsday.org leiad palju ideid, kuidas tegutseda.

 

Sinu projekti rahastamine

MTV rahastuga Staying Alive Foundation toetatakse noorte projekte, mis võitlevad HIViga nende kodukohas kõige innovaatilisemalt.

Uusi taotlusi võetakse vastu arvatavasti 2014. aasta keskpaiku.

 

Ole teadlik

Organisatsioon Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA) pakub oma liikmetele tasuta ühekuulisi e-kursusi projektijuhtimise, poliitikanõustamise, toetuse taotluse koostamise ning rahvusvahelise AIDSi-konverentsi ettevalmistamise kohta.

Tavaliselt toimub üks kursus kuus, millel osaleb 20–25 inimest, kes on valitud tuginedes nende HIV/AIDSi alastele kogemustele, soovile edastada omandatud oskusi ning geograafilisele asukohale ja soole.  Valiku tegemisel eelistatakse HIViga ja/või vähemusrühma kuuluvaid noori. Kui oled mõnest kursusest huvitatud, siis uurige e-kursuste kava ja tähtaegu.