Käytössäsi on Microsoft Internet Explorer -selaimen vanha versio. Tämä sivusto toimii parhaiten, kun käytössä on Internet Explorerin versio 9 tai sitä uudempi. Jos haluat hyödyntää sivuston kaikkia toimintoja, päivitä selaimesi. Microsoftin sivusto http://www.microsoft.com, jolta voi ladata Internet Explorerin uudemman version.

Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille


flag

Maailma ympärillämme

A picture
© United Nations

Harjoittelu YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa

Haluatko edistää ja suojella ihmisoikeuksia ja olla harjoittelijana YK:n ihmisoikeuskomiteassa (UN OHCHR) Sveitsissä 2–6 kuukauden ajan?

Mitä toimenkuvaan kuuluu?

OHCHR:n harjoittelijan tehtäviin kuuluu:

 • Ihmisoikeuskysymyksien tutkiminen
 • analyysien ja raporttien luonnostelu
 • avustavat hallinnolliset tehtävät kokouksissa
 • käytännön tehtävät ja muiden OHCHR-toimien tukeminen.

 

Hakuehdot

Hakijoiden on

 1. oltava kirjoilla maisterintutkinnon jälkeisessä (tai vastaavassa) opinto-ohjelmassa koko harjoittelujakson ajan
 2. saatava tarvittava viisumi ja matkustettava YK:n toimitiloihin Sveitsiin
 3. katettava omat matka-, majoitus- ja elinkustannuksensa
 4. kyettävä todistamaan voimassaoleva sairaus- ja tapaturmavakuutus Sveitsin-oleskelun ajaksi ja esittämään terveydentilastaan lääkärintodistus sekä todistus jatko-opinnoista
 5. kyettävä kommunikoimaan sujuvasti englanniksi ja/tai ranskaksi.

 

Miten haetaan?

Täytä hakulomake ja hanki tarvittavat todistukset. Lisätietoa hakuprosessista ja -edellytyksistä on OHCHR:n sivustolla.

 

Määräajat

OHCHR:llä on kaksi harjoittelujaksoa vuodessa:

 • touko-kesäkuussa tehtävään valintaan osallistuvien on jätettävä hakemuksensa viimeistään 30.4.
 • marras-joulukuussa tehtävään valintaan osallistuvien on jätettävä hakemuksensa viimeistään 31.10.

Hakemuksia saatetaan ottaa vastaan myös tavanomaisten hakuaikojen ulkopuolella.

Harjoittelujaksot kestävät vähintään kaksi kuukautta ja sopimusta voidaan jatkaa enintään neljällä kuukaudella.