Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

Citizens Initiative
© European Commission

Haluatko vaikuttaa lainsäädäntöön

Millaista lainsäädäntöä sinä haluaisit? Eurooppalainen kansalaisaloite on uusi tapa vaikuttaa EU:n toimintaan ja tehdä lakiehdotuksia.

Eurooppalainen kansalaisaloite antaa mahdollisuuden tehdä Euroopan komissiolle lainsäädäntöehdotus ja siten suoraan vaikuttaa EU:n toimintaan.

 

Lähdetään liikkeelle ideasta

Ehdotuksesi voi soveltua kansalaisaloitteeksi, jos se liittyy sellaiseen politiikan alaan, jolla komissiolla on valtuudet tehdä säädösehdotuksia.

Aloitteen tekemiseen liittyy tiettyjä ehtoja. Sitä ei esimerkiksi voi tehdä yksin,  vaan sitä tekemässä täytyy olla laajempi kansalaistoimikunta.

Lisäksi yhteensä miljoonan henkilön vähintään seitsemässä EU-maassa on allekirjoitettava aloite-ehdotus. Mutta tämä kaikki voi lähteä liikkeelle yhden henkilön ideasta.

 

Aloite-ehdotuksen käsittely

Kun aloite-ehdotuksella on vaaditut miljoonaa allekirjoittajaa

  • komissio ottaa aloitteen tarkasteluun ja aloitteen järjestäjät saavat tilaisuuden esitellä sitä tarkemmin
  • aloitteen järjestäjät esittelevät aloitteensa myös julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentille.

Komission on annettava virallinen vastaus, jossa se ilmoittaa aloitteen perusteella mahdollisesti esitettävät toimet ja perustelut, miksi ne toteutetaan tai miksi toimiin ei ryhdytä.

Jos komissio päättää ryhtyä toimiin, se tekee virallisen lainsäädäntöehdotuksen. Lain voimaantulo edellyttää tavallisesti sen hyväksyntää sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaiden hallitusten päämiesten yhteisessä EU:n neuvostossa.