Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© fotolia.com - zaretskaya

Evropský olympijský festival mládeže: malá olympiáda budoucích sportovních hvězd

Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) se pořádá každý lichý rok a dělí se na zimní a letní část. Účastní se ho mladí evropští sportovci, kteří si chtějí poměřit síly s mezinárodní konkurencí stejných věkových kategorií. Festival přibližuje mladým sportovců atmosféru skutečných olympijských her.

Evropský olympijský festival mládež (EYOF) se poprvé konal v roce 1990 (tehdy ještě pod názvem Evropské olympijské dny mládeže). Jde o jedinou víceodvětvovou sportovní událost v Evropě a vznikla z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů (EOC). Evropa se v tomto ohledu dala inspirovat jinými kontinenty, jako např. Asií, které již v této době měly své hry.

 

Kdo se olympijského festivalu účastní?

Letního i zimního evropského olympijského festivalu mládeže se mohou účastnit mladí sportovci z celé Evropy ve věku 14 až 18 let. Letních festivalů se účastní okolo 2 500 účastníků, zimních asi 1 300.

Součástí festivalu EYOF jsou soutěže v těchto devíti olympijských sportech?: atletika, cyklistika, gymnastika, házená, judo, košíková, odbíjená, plavání a tenis.

Festivalu se můžete také zúčastnit jako dobrovolník.

 

„Festival mladé evropské sportovce silně motivuje, protože dává jejich kariéře směr již na jejím počátku.“
Jacques Rogge, předseda Mezinárodního olympijského výboru a zakladatel festivalu EYOF

 

O co na olympijském festivalu jde?

Zásady festivalu EYOF vycházejí z Olympijské charty Pierra de Coubertina. Tato sportovní událost by měla přispět k mírovému soužití mezi národy svým výchovným působením na mládež, v tomto případě formou sportu. V souladu s olympijskými ideály by festival měl vytvořit atmosféru vzájemného porozumění bez jakékoli diskriminace, a to na základě přátelství, solidarity a fair play.

Program festivalu se podobá olympijským hrám: Má zahajovací a závěrečný ceremoniál, během celé doby konání plane olympijský oheň, na počest vítězů se hrají státní hymny a vyvěšují se vlajky států, které medailisté reprezentují.