Všimli jsme si, že používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro využití našich internetových stránek je optimální jeho verze 9 nebo pozdější. Zvažte proto přechod na novější verzi prohlížeče, abyste mohli využívat všechny funkce stránek. Navštivte stránky společnosti Microsoft http://www.microsoft.com a stáhněte si novější verzi prohlížeče Internet Explorer.

Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy


flag

Evropská dobrovolná služba

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz

Evropská dobrovolná služba: o co se jedná?

Je vám 17 až 30 let a jste ochotni strávit dva až dvanáct měsíců v zahraničí jako dobrovolník EDS?

Jak EDS funguje?

Projekt EDS je partnerství mezi dvěma nebo více organizacemi. Tyto organizace jsou odpovědné za nábor dobrovolníků pro svůj projekt.
 

Dobrovolníci se projektu EDS účastní prostřednictvím vysílající organizace v zemi, kde bydlí, a hostitelské organizace, která jim během jejich služby poskytuje zázemí.
 

Projekty trvají 2 až 12 měsíců a jako dobrovolník můžete pracovat v řadě oblastí, jako je kultura, práce s mládeží nebo dětmi, sport, ochrana kulturního dědictví, umění, zajišťování dobrých životních podmínek zvířat, ochrana životního prostředí a rozvojová spolupráce. Na konci vašeho působení v EDS obdržíte osvědčení o účasti s popisem vašeho projektu – tzv. Youthpass.
 

Bude vám zajištěno bezplatné ubytování, strava, pojištění a kapesné. Jediné, co si možná budete muset zaplatit sami, je malá část cestovních nákladů.
 

Jak se přihlásit?

Jestliže je vám 17 až 30 let, máte dvě možnosti:
 

1. Obraťte se na organizaci, která hledá dobrovolníky pro již financovaný projekt NEBO

2. Obraťte se na organizaci a domluvte se s ní na zahájení vlastního projektu

Nejdříve se však podívejte do databáze akreditovaných organizací.

 

Seznam příslušných zemí najdete v příručce k programu.