You are here

flag

Zveřejněno: 15/04/2013 16:39

Evropská dobrovolná služba: o co se jedná?

Je vám 18 až 30 let a jste ochotni strávit dva až dvanáct měsíců v zahraničí jako dobrovolník EDS?

A picture

© shutterstock.com - DeiMosz

Jak EDS funguje?

Projekt EDS je partnerství mezi dvěma nebo více organizacemi. Tyto organizace jsou odpovědné za nábor dobrovolníků pro svůj projekt.

Dobrovolníci se projektu EDS účastní prostřednictvím vysílající organizace v zemi, kde bydlí, a hostitelské organizace, která jim během jejich služby poskytuje zázemí.

Projekty trvají 2 až 12 měsíců a jako dobrovolník můžete pracovat v řadě oblastí, jako je kultura, práce s mládeží nebo dětmi, sport, ochrana kulturního dědictví, umění, zajišťování dobrých životních podmínek zvířat, ochrana životního prostředí a rozvojová spolupráce. Na konci vašeho působení v EDS obdržíte osvědčení o účasti s popisem vašeho projektu – tzv. Youthpass.

Bude vám zajištěno bezplatné ubytování, strava, pojištění a kapesné. Jediné, co si možná budete muset zaplatit sami, je malá část (nejvýše 10 %) cestovních nákladů.

 

„Iniciativa je nesmírně prospěšná a spoustě mladých lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli, umožňuje cestovat a objevovat jiné kultury.“
K. Rice – dobrovolník EDS v Anglii

 

Jak se přihlásit?

Jestliže je vám 18 až 30 let (nebo alespoň 16, pokud pocházíte ze znevýhodněného prostředí), máte dvě možnosti:

1. Obraťte se na organizaci, která hledá dobrovolníky pro již financovaný projekt NEBO

2. Obraťte se na organizaci a domluvte se s ní na zahájení vlastního projektu

Nejdříve se však podívejte do databáze akreditovaných organizací.

Seznam příslušných zemí najdete v příručce k programu.